2020-10-22 Magnolia bostad ökar vinsten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/magnolia-bostad-lidjan.jpg

Magnolia bostad ökar vinsten

Fredrik Lidjan, magnolia bostads
Magnolia Bostads vd Fredrik Lidjan, presenterade delårsrapporten. Som en av periodens viktiga händelser nämnde han det nya joint ventures som de bildar med Heimstaden Bostad och Derome för gemensam utveckling av 1 600 boenden. Foto: Magnolia Bostad
Fastighet
Förvaltning

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på 119 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, att jämföra med 73 miljoner kronor för samma period förra året.

Magnolia Bostads resultat för, juli – september 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 281 mkr (119).
  • Rörelseresultatet uppgick till 187 mkr (148), varav 126 mkr (183) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 145 mkr (106) och resultat efter skatt uppgick till 119 mkr (73).
  • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 3,00 kr (1,64).

Som viktiga händelser för perioden nämner de bland annat:
Att de omklassificerar projekt till utveckling för egen förvaltning. Dessa utgör nu 56 procent av byggrättsportföljen.

De har också bildat nya joint ventures med Heimstaden Bostad och Derome för gemensam utveckling av 1 600 boenden i flerbostadshus samt 1 500 småhus.

Tecknar avtal om förvärv av fyra projekt för utveckling av 2 345 bedömda byggrätter, varav 2 090 i egen förvaltning, belägna i Kungsbacka, Haninge och Upplands Bro.

Produktionsstartar och säljer 231 boenden i Partille till Heimstaden Bostad.

– Vi har i dag en byggrättsportfölj på cirka 20 300 byggrätter. Mer än
hälften är under kvartalet avsatt till utveckling för egen förvaltning och
fyra projekt för egen förvaltning produktionsstartades under kvartalet, kommenterar vd Fredrik Lidjan.

Fredrik Lidjan har nu en dryg månad kvar på vd-posten innan Johan
Tengelin kommer att tillträda som Magnolia Bostads vd.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!