2019-06-03 Detaljhandel: byggandet faller https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/detaljhandel-webb.jpg

Detaljhandel: byggandet faller

Bild: Industrifakta & Mickael Tannus
Fastighet
Galleria

Detaljhandelns husbyggande påverkas av e-handelns framtåg. Under första kvartalet i år påbörjades projekt till ett värde som var drygt 15 procent lägre än vid samma period förra året.

I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Industrifakta utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler.

Totalt sett visar de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna en minskning med 3 procent under de första tre månaderna i år jämfört med samma period förra året.

Konjunkturen i en lugnare fas

Sveriges konjunktur går in i en lugnare tillväxtfas, vilket återspeglas i byggandet och inte minst när det gäller sektorer som är starkt knutna till konjunkturen generellt. Ett sådant exempel är detaljhandelns husbyggande.

Under första kvartalet i år påbörjades projekt till ett värde som var drygt 15 procent lägre än vid samma period förra året. Enligt Industrifaktas Jenny Ingelström visar utvecklingen även på den utmaning som den traditionella handeln står inför med hänsyn till e-handelns utbredning, vilket dämpar behovet av butiksyta.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!