2019-05-22 Kvinnliga byggarbetare ratar säkerhetsutrustning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/skyddsutrustning.jpg

Kvinnliga byggarbetare ratar säkerhetsutrustning

Foto: Skydda
Bostad
Fastighet
Nyheter

Enligt den nya rapporten ”Säker Arbetsplats” framtagen av arbetsplatssäkerhetsföretaget Skydda, använder en lägre andel kvinnliga byggarbetare personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med sina manliga kollegor.

En huvudanledning till att kvinnor inte använder sin personliga skyddsutrustning är bristande passform och att utrustningen inte bedöms som fungerande. Knappt en av fem av kvinnorna (17 procent) anger att deras hjälmar inte är fungerande alls och en av tio (9 procent) ger samma låga betyg angående deras andningsskydd. Motsvarande svar bland männen är fem, respektive fyra procent.

– Att byggbranschens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassat materiel är helt oacceptabelt. Vi vet att utrustning som inte passar eller inte fungerar kan vara hela skillnaden mellan ett tillbud och en allvarlig olycka. Byggbranschen har en rejäl läxa att göra i det här sammanhanget, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Icke delaktiga i besluten

Rapporten visar också att kvinnor i lägre grad upplever att de är delaktiga i besluten kring vilken personlig skyddsutrustning de behöver för arbetet. Åtta procent av kvinnorna anger att de inte alls är delaktig i besluten, att jämföras med fyra procent bland männen.

– Personlig skyddsutrustning har funnits i anpassade storlekar och passformer i många år. Företagen måste inse detta, så att deras personal får rätt utrustning för att kunna utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt, säger Mikael Hansson, vd Skydda.

Här kan du läsa och ladda ned hela rapporten.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!