2019-04-30 Byggentreprenör vinner stort projekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/Kiruna.jpg

Byggentreprenör vinner stort projekt

Kiruna. Foto: Johan Arvelius
Kiruna. Foto: Johan Arvelius
Bostad
Fastighet
Galleria
Kontor

Kiruna kommun ger byggentreprenören HENT i uppdrag att utveckla och uppföra projekt Kunskapsstaden i nya Kiruna centrum. I Kunskapsstaden samordnas kommunens lokaler för gymnasieskola, lärcentra och kulturskola i ett campusområde invid den nya stadsparken.

Kunskapsstaden planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad i kvartersstrukturer med en blandning av funktioner och typologier.

Miljöbyggnad silver och Energimål guld.

Funktion och gestaltning ska reflektera såväl lokal identitet och historia som det subarktiska klimatets begränsningar och möjligheter. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta och utformas med målen Miljöbyggnad silver och Energimål guld.

Projektet omfattar över 33 000 m2, samt en option om cirka 7000 m2, och genomförs som totalentreprenad i samverkan.

– Vi är mycket stolta och glada över att få vara delaktiga i att utveckla och bygga Kirunas nya stadskärna. Kunskapsstaden blir en viktig del i vårt arbete med att förstärka HENTs närvaro på Nordkalottens byggmarknad, säger Markus Bley, vVD HENT Sverige

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!