2019-03-20 4/10 har dåliga erfarenheter av hantverkare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/bygge-bygg-genrebild-webb-pixabay-cc.jpg

4/10 har dåliga erfarenheter av hantverkare

bygge, företag, vinst, byggbolag, Byggpartner
Genrebild. Foto: Analogicus / pixabay / cc
Fastighet

4 av 10 svenskar har dåliga erfarenheter av hantverkare och det vanligaste missnöjet handlar om att arbetet är slarvigt utfört. Det visar en Novusundersökning som TV4 har gjort.

– Så här höga siffror skulle inte vara acceptabelt i någon annan bransch och borde inte vara det i byggbranschen heller. Det är ju naturligtvis helt oacceptabelt. Den här undersökningen riktar sig till privatpersoner och här finns mycket som var och en själv kan göra för att förbättra situationen, framförallt genom att konsumenten granskar, undersöker och ställer krav vid valet av hantverkare, säger Tomas Thulin, Byggingenjör SBR och certifierad besiktningsman i ett pressmeddelande.

Slarvigt eller felaktigt utfört

Enligt undersökningen är de svarande mest missnöjda med att arbetet är slarvigt eller felaktigt utfört. Över hälften (54 procent) uppger att arbetet var slarvigt utfört och fyra av tio (39 procent) uppger att arbetet var felgjort. Andra områden där man är missnöjd är att hantverkarna inte kom på avtalad tid och att arbetet tog längre tid än vad hantverkarna hade sagt.

– Missnöje hänger ihop med förväntningar och när man släpps in i människors hem så blir det så klart extra känsligt. På det sättet kan siffrorna kännas orättvisa. Min upplevelse är att majoriteten av yrkesmän som jobbar i branschen vill att kunden ska bli nöjd och är beredda att rätta till om något trots allt går fel, säger Tomas Thulin.

Enligt statistik från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har antalet anmälningar ökat markant mellan 2017 och 2018. År 2017 anmäldes 1 605 ärenden och 2018 var det 2 122 ärenden (källa: ARN).

14 tips för att undvika fuskbyggare:

 1. Undersök om du behöver bygganmälan eller bygglov.
 2. Ta in och jämfört offerter.
 3. Ta hjälp om Du behöver av sakkunnig byggingenjör/kontrollansvarig
 4. Kontrollera att hantverkaren har F-skatt, behörighet, försäkring samt är skuldfri och utan betalningsanmärkningar.
 5. Kontrollera att hantverkaren har erforderliga behörigheter för arbetena, exempelvis för El- o rörinstallationer och våtrum
 6. Skriv ett avtal med hantverkaren. För avtalet använd Hantverkarformuläret 17, som finns på Konsumentverkets hemsida
 7. Ange i avtalet arbetets omfattning och när arbetet ska påbörjas samt avslutas.
 8. Säkerställ i avtalet att ni är överens om pris inklusive moms samt vem som står för material, el, resor och städning.
 9. Säkerställ även hur ändringar och tilläggsarbeten hanteras och om när och hur betalningen ska göras.
 10. Avtala även om arbetet omfattas av ROT-avdrag och om det ingår i offerten.
 11. Budgetera och lägg på lite extra för oförutsedda utgifter.
 12. Håll ett vakande öga på bygget medan det pågår och fotografera gärna. När allt är klart och gömt bakom ytskikten, är det svårt att upptäcka fel.
 13. Anlita vid behov om arbetena är komplexa en oberoende besiktningsman
 14. Begär egenkontroller och slutliga kvalitetsintyg på utfört arbete.

Om undersökningen

I Novusundersökningen har totalt 1 249 intervjuer genomförts under perioden 7 – 13 mars 2018.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!