2018-12-27 Köpare klar för Säve flygplats https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/saveflyg.jpg

Köpare klar för Säve flygplats

Säve flygplats Fotograf: Illustration: White
Säve flygplats Fotograf: Illustration: White
Fastighet
Flyg
Logistikläge

Castellum har ingått avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

– Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Den totala markytan om cirka 3 miljoner kvm, är ett område som utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som tidigare.

– Med en ny detaljplan i antågande och i kombination med högt intresse från flera större aktörer har vi bedömt att det är rätt timing att avyttra Säve till en långsiktig och ansvarstagande partner, säger Ola Serneke, VD för Serneke.

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen, vilka innehåller ett större antal byggnader samt cirka 3 miljoner kvm mark. Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018

Förvärvspris: Köpeskillingen utgår i olika steg, bland annat villkorat av när i tid relevanta miljöaspekter utretts samt att detaljplan och bygglov erhålls. Initial köpeskilling är minst 1,1 miljarder kronor varav 750 Mkr kommer erläggas vid tillträdesdagen. Resterande likvid kommer erläggas tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns är 2030. Prissättningen på tilläggsköpeskillingen beror på hur mycket yta som blir byggbart. En maximal tilläggsköpeskilling i dagsläget beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Tillträdesdag: 21 december 2018

Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 6,1 år

Hyresvärde: 51,7 Mkr

Större hyresgäster: Polismyndigheten

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 58 500 kvm uthyrbar area med en uthyrningsgrad om 79%

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!