Fastighet
1 min lästid

Köper bostadskvarter i Vallentuna

9:e juli 2024, 10:37
Köper bostadskvarter i Vallentuna
Bildkälla: Nrep.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Förvärvet gäller 198 hyresrätter från NRE och transaktionen av fastigheterna Vallentuna Rickeby 1:487 och 1:488.

Fastigheterna är under uppbyggnad. De ska ha en hög hållbarhetsprofil och är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Fastigheterna har solceller, elbilsladdare, elcykel- och elbilspooler, cykelverkstad och lättåtkomlig cykelförvaring. På gemensamma innergårdar placeras odlingslådor.

Fastigheterna byggs i stadsdelen Kristineberg i Vallentuna. Kristineberg ska bli en föregångare i kommunen ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Här utvecklas en resilient, resurseffektiv och klimatanpassad stadsdel i samklang med naturen. Inom etapp 1 planeras cirka 800 bostäder i flerbostadstadshus, småhus, förskola, centrumservice och äldreboende.

Nu byggs Kristineberg kvarter 1 och 6 med beräknad första inflytt Q3 2025. Här ryms totalt 198 hyresrätter, parkeringsgarage och gemensamhetslokal. Projektet beräknas vara helt färdigställt i början av 2026.

– Av samtliga byggaktörer är NRE en av de som har haft högst hållbarhetsambitioner och på flest punkter överträffar miljöprogrammets lägstanivå. Så förvärvet går helt i linje med vår strategi att driva verklig förändring i branschen och skapa långsiktiga värden för slutanvändarna likväl som planeten. Vi ser fram emot att förvalta dessa fastigheter på lång sikt och tillsammans med kommunen bidra till framväxten av Vallentunas nya friluftsstadsdel, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.

#nrep #vallentuna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0