2018-09-24 Bygglov för nya Växjö station upphävs https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/vofab-christer.png

Bygglov för nya Växjö station upphävs

Christer Carlsson vd Vöfab
Christer Carlsson vd Vöfab
Fastighet
Kollektivtrafik

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom angående det kommunala fastighetsbolaget Vöfabs bygglov för nya Växjö station och kommunhus. Det framgår av ett pressmeddelande från Vöfab.

Det var förra veckan som beslut kom från länsstyrelsen att bygglovet för källaren ska upphävas och att ärendet visas åter till byggnadsnämnden i Växjö kommun, för fortsatt handläggning. Vöfab överklagade det beslutet, men dagens dom från Mark- och miljödomstolen avvisade Vöfabs överklagande. Vöfab kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

Det var för att starta byggnationen av Växjö station och kommunhus som det kommunala fastighetsbolaget Vöfab tidigare i år ansökte om bygglov för att kunna börja med byggnadens källare. Parallellt har arbetet med hela byggnadens utformning fortsatt. Anledningen till att dela upp bygglovet var att hushålla med resurser och vinna tid. Vöfab fick ett godkänt bygglov för källaren, från byggnadsnämnden. Men detta överklagades alltså.

Vöfabs ansökan om domvilla ligger hos kvar Mark- och miljööverdomstolen för behandling. Domvilla innebär att den beslutade instansen har gjort ett allvarligt fel.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!