Fastighet
1 min lästid

Fastighetsbolagen fördjupar samarbetet

2:a juli 2024, 08:03
Fastighetsbolagen fördjupar samarbetet
Jacob Karlsson. Bildkälla: K-Fastigheter.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

K-Fastigheter säljer fastigheten Nyköping Oppeby Gård 1:7 till K-Fast Kilen AB för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 235,8 miljoner kronor. K-Fast Kilen AB ägs till 51 procent av K-Fastigheter och till 49 procent av Kilenkrysset. Fastigheten omfattar 100 lägenheter med en total bostadsyta om 7 277 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet är 13 miljoner kronor.

– Jag tycker att det är spännande att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete i K-Fast Kilen AB och på andra sätt. Våra koncerner kan dra stor nytta av varandra och jag ser fram mot det fortsatta samarbetet, säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande för Kilenkrysset AB.

K-Fastigheters dotterbolag K-Prefab Fastigheter AB förvärvar rörelsefastigheten Strängnäs Bussen 10 av ett bolag inom Kilenkrysset-koncernen. Fastigheten omfattar 6 500 kvadratmeter produktionsyta och cirka 30 000 kvadratmeter befintlig och potentiell lageryta och underliggande överenskommet fastighetsvärde är 70,3 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över att vi utökar vårt välfungerande samarbete med Kilenkrysset. Genom dessa transaktioner stärker vi vårt samarbete i Mälardalsregionen med ytterligare en bostadsfastighet i vårt gemensamma bolag K-Fast Kilen, dels får K-Fastigheter kontroll över en idag hyrd rörelsefastighet, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

#k-fastigheter #kilenkrysset
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0