Fastighet
2 min lästid

Säljer resten av Rosengårds Centrum

1:a juli 2024, 07:00
Säljer resten av Rosengårds Centrum
Översiktsbild av Rosengård Centrum ( RoCent ) i Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT bild.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Det underliggande fastighetsvärdet är 700 miljoner kronor.

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 för 276 miljoner kronor och har sedan dess investerat i och utvecklat fastigheten till ett köpcentrum med en mix av hyresgäster. Förutom bostadsnära handel och unika butiker kommer en väsentlig del av hyresgästerna från samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Statens servicecenter.

Rosengård Centrum har en uthyrningsbar yta om 35 200 kvadratmeter. Hyresvärdet har ökat från 36 miljoner kronor 2016 till 78 miljoner kronor 2024 och besökarantalet har ökat från 40 000 personer i veckan till cirka 85 000 personer i veckan 2024.

– Att vi säljer till en långsiktig och stabil aktör som Hemmaplan är bra eftersom det borgar för fortsatt målinriktat hållbarhets- och utvecklingsarbete i Rosengård, ett viktigt utvecklingsområde i Malmö, säger Olof Andersson, vd i Trianon.

– Vi ser fram emot att ta över stafettpinnen från Trianon som under många år drivit en positiv utveckling av Rosengård Centrum, och accelerera arbetet för att driva en positiv samhällsutveckling tillsammans med och för människor som bor och verkar i området, och som får effekt långt utanför fastighetsgränsen, säger Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan.

Samarbetet mellan Trianon och Hemmaplan, som startade redan 2021 när Hemmaplan förvärvade 50 procent av centrat, fortsätter genom att de båda bolagen tillsammans äger byggrätter i anslutning till Rosengård Centrum där nya bostäder och verksamheter ska utvecklas.

Trianon kommer efter försäljningen under en övergångsperiod att fortsatt ha förvaltningsansvar för Rosengård Centrum.

#hemmaplan #malmö #trianon
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0