Fastighet
1 min lästid

Fastighetsbolag stäms på 40,5 miljoner

18:e juni 2024, 09:42
Fastighetsbolag stäms på 40,5 miljoner
Bildkälla: HFAB.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Bakgrunden till stämningsansökan är två avtal som HFAB tecknade med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB, Halmstads stadsnät AB, under 2021. Ett av avtalen omfattade uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra var ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

Tele 2s kommunikationsoperatör Itux överklagade avtalen till förvaltningsrätten som ansåg att HFAB skulle ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs.

HFAB överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som i sin tur meddelade att de gick på förvaltningsrättens linje.

HFAB överklagade sedan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som är sista instans bland förvaltningsdomstolarna.

I juli förra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det inte blev något prövningstillstånd och att kammarrättens dom skulle stå fast.

#halmstad #hfab #itux communication ab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0