2018-09-13 Domstol ger besked i målet mot Växjöbostäder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/vaxjobostader-vd-maria-saterdal.png

Domstol ger besked i målet mot Växjöbostäder

Växjöbostäders VD Maria Saterdal
Växjöbostäders VD Maria Saterdal
Affär & Karriär
Fastighet

Arbetsdomstolen meddelande under onsdagen sitt avgörande i målet mellan Växjöbostäder och Fastighetsanställdas förbund. Domstolen bedömer att Växjöbostäder har visat att det fanns sakliga skäl för uppsägning av en medlem i förbundet. Bolaget slipper därmed betala skadestånd till den tidigare anställde.

Den anställde hade varit sjukskriven på heltid under fem år och beviljats livränta för ytterligare två år då hon blev uppsagd år 2014. Anledningen till uppsägningen var Växjöbostäders bedömning att arbetstagaren hade en långvarigt nedsatt arbetsförmåga och att hon därmed inte kunde utföra arbete av någon betydelse.

I mars 2016 stämdes Växjöbostäder av Fastighetsanställdas förbund, som representerar den tidigare anställde, för att ha sagt upp henne utan saklig grund. Huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen inleddes fredagen den 15 juni i år och pågick i fyra dagar.

– Det har varit en långdragen och tung process för alla inblandade. Det är såklart ingen arbetsgivare eller arbetstagare som vill hamna i denna situation, säger Maria Säterdal, VD på Växjöbostäder.

AD meddelade sin dom onsdagen den 12 september. Arbetsdomstolen anser att Växjöbostäder har visat att den tidigare anställde har haft helt nedsatt arbetsförmåga och att man har uppfyllt sina skyldigheter som arbetsgivare. Därmed behöver Växjöbostäder inte betala skadestånd till den tidigare anställde. Ombudet Jonas Stålnacke, Almega, kommenterar domen:

– Lagstiftaren har öppnat för att det ska gå att upplösa en anställning vid nedsatt arbetsförmåga. Vi ansåg att detta var ett sådant fall och är nöjda över att AD bedömer det likadant. Det avgörande var att arbetstagaren helt saknat arbetsförmåga och att denna nedsättning varit stadigvarande samt att bolaget fullgjort sina skyldigheter i fråga om rehabilitering och arbetsanpassning.

Arbetsdomstolens dom var enhällig och kan inte överklagas. Kommunikationschef Jennie Isberg avslutar:

– Växjöbostäder strävar alltid efter att vara en god arbetsgivare och är nöjda över att AD anser att vi gjort en riktig bedömning i detta fall. Vi är nu tacksamma över att processen är över så att alla som berörts av tvisten kan gå vidare, avslutar kommunikationschef Jennie Isberg, Växjöbostäder.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!