Byggindustrin
2 min lästid

Beskedet: Gör nedskrivningar för miljarder

10:e januari 2024, 12:53
Beskedet: Gör nedskrivningar för miljarder
Foto: Janerik Henriksson/TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Dessa nedskrivningar kommer att påverka Skanskas resultat för det fjärde kvartalet 2023. Dessutom minskar övervärdena inom Kommersiell fastighetsutveckling med 1,6 miljarder kronor, även om detta inte kommer att ha någon påverkan på periodens resultat.

De ihållande utmaningarna på fastighetsmarknaderna har skapat ökad osäkerhet när det gäller att bedöma värdet på fastighetstillgångar. Nedskrivningarna genomförs för att säkerställa att de redovisade värdena återspeglar Skanskas nuvarande bästa uppskattning av de underliggande fastighetsvärdena, skriver bolaget.

Utmanande läge

Inom Kommersiell fastighetsutveckling motsvarar de totala nedskrivningarna 1,4 miljarder kronor, varav större delen är kopplad till den amerikanska fastighetsportföljen. USA är fortfarande den mest utmanande marknaden. Vid slutet av det tredje kvartalet var fastighetstillgångarna inom Kommersiell fastighetsutveckling värda 43 miljarder kronor, varav 4 miljarder kronor redan hade sålts enligt segmentrapporteringen. Dessutom minskar det förväntade övervärdet vid färdigställande av portföljen under det fjärde kvartalet med 1,6 miljarder kronor.

Den totala förväntade marknadsvärdet vid färdigställande uppgick vid slutet av det tredje kvartalet till 63 miljarder kronor, varav 7,9 miljarder kronor hade sålts enligt segmentrapporteringen. Det totala övervärdet vid slutet av det tredje kvartalet var 7,8 miljarder kronor. Förändringen i övervärdet kommer inte att påverka resultatet för perioden

BoKlok har problem

Inom Bostadsutveckling fortsätter det lågkostnadssegmentet BoKlok att ha en mycket utmanande marknadssituation och svarar för den största delen av nedskrivningarna. De totala nedskrivningarna uppgår till 0,5 miljarder kronor. Vid slutet av det tredje kvartalet var fastighetstillgångarna inom Bostadsutveckling värda 22 miljarder kronor, varav 6,4 miljarder kronor hade sålts enligt segmentrapporteringen.

Inom Förvaltningsfastigheter äger Skanska för närvarande tre fastigheter i Malmö och två fastigheter i Stockholm. Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgår till 4,8 procent i Malmö och 4,3 procent i Stockholm. Minskningen av det totala fastighetsvärdet inom detta segment uppgår till 0,2 miljarder kronor.

#skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0