2021-05-13 SBB köper och säljer för miljardbelopp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/04/sbb-ilija-batljan.jpg

SBB köper och säljer för miljardbelopp

Ilija Batljan, vd, SBB
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB
Fastighet

SBB har ingått avtal om att köpa sex äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg för 2,5 miljarder kronor. Bolaget säljer även fastigheter för 1,7 miljarder, enligt ett pressmeddelande.

”Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden”, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef, på SBB.

Förvärven omfattar en total area om cirka 70 000 kvm med ett hyresvärde om cirka 107 mkr genererande ett driftnetto om cirka 95 mkr. Den genomsnittliga löptiden avseende äldreboendena uppgår till cirka 14,5 år.

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om cirka 43 000 kvm och ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 mkr genererande ett driftnetto om cirka 76 mkr.

I pressmeddelandet meddelar även SBB att man ingått avtal om att avyttra icke strategiska fastigheter för cirka 1,7 miljarder kronor, bestående av framförallt kontor. Den summan överstiger de senaste externvärderingarna med cirka 13 procent.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!