2021-02-10 Strategi visar på kraftig vindkraftsboom i hela landet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/1022097482_7180c6abce_o.jpg

Strategi visar på kraftig vindkraftsboom i hela landet

Foto: Andreas Klinke Johannsen / Flickr
Foto: Andreas Klinke Johannsen / Flickr
Vindkraft

Elproduktionen från vindkraft kan behöva fyrdubblas jämfört med idag, om vi ska nå klimatmålen. En omfattande utbyggnad kommer att behöva göras i hela landet, rapporterar Vetenskapsradion Klotet.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har nyligen lagt fram en strategi för hur vindkraften ska byggas ut för att Sverige ska nå klimatmålen.

Enligt Maria Stenkvist, som jobbar med vindkraft på Energimyndigheten, måste förusättningar skapas för 100 terawattimmar vindkraft till år 2040.

Bland annat måste Stockholmsområdet bygga ut ordentligt, till två terawattimmar per år. Även Dalarna och Värmland har fått höga siffror på 7,5 terawattimmar respektive 5.

Redan idag är det vanligt med konflikter när vindkraft ska byggas, och många projekt stoppas. Det kan bland annat handla om att vindkraften krockar med militära intressen.

Nu hoppas Branschen på förändrade regler inom kort, som kan göra det lättare att få vindkraftsbyggen godkända.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!