2021-02-08 Vindkraft snart Sveriges näst största kraftslag https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/vindkraftverk.jpg

Vindkraft snart Sveriges näst största kraftslag

vindkraftverk
Foto: Svensk Vindenergi
Vindkraft

Vindkraften går mot att inom några år vara Sveriges näst största kraftslag, spår branschorganisationen Svensk Vindenergi i en ny prognos. Samtidigt finns en stor potential för tillväxt och elektrifiering i Sverige som hålls tillbaka av kapacitetsbristen i stamnätet.

– Sedan 2017 har vindkraften attraherat kapitalsatsningar om mer än 100 miljarder. Det har bidragit till lägre elpriser och ett ökat investeringstryck för nyetableringar av elintensiva verksamheter. Utvecklingen syns tydligt i norra Sverige som har utmärkta förutsättningar för förnybar elproduktion – något som nu omvärlden uppmärksammar. Samtidigt växer vindkraften just nu mest i södra Sverige, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Bindande vindturbinkontrakt motsvarande 725 MW (0,7 GW) rapporterades under fjärde kvartalet 2020. På årsbasis innebär det visserligen en nedgång, men sett till de förutsättningar som rått under året, där Sveriges elanvändning varit rekordlåg och att elcertifikatsystemet spelat ut sin roll, är det enligt branschorganisationen en stark siffra.

–  Utifrån bindande kontrakt står det klart att vindkraftens expansion kommer att fortsätta och passera minst 40 TWh år 2024. Om ytterligare kapacitet som ligger under upphandling realiseras, kan vindkraften passera 50 TWh. Det är mer än vad kärnkraften producerade under 2020 vilket skulle göra vindkraften till Sveriges näst största kraftslag efter vattenkraften, redan om tre-fyra år, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!