2020-11-09 Förseningar för flera vindkraftsprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/vindkraftverk.jpg

Förseningar för flera vindkraftsprojekt

vindkraftverk
Foto: Svensk Vindenergi
Vindkraft

Under tredje kvartalet 2020 beställdes 164 MW vindkraft i Sverige och flera projekt meddelade förseningar.
Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi. Den akuta kapacitetsbristen i stamnätet är ett centralt skäl till att få nya investeringsbeslut har tecknats, enligt Svensk Vindenergi.

 – Sverige och Europa står inför en omfattande omställning där en rad fossilberoende sektorer ska elektrifieras. Samtidigt är kapacitetsbristen i stamnätet akut och exportmöjligheterna begränsade. Sverige måste därför se till att enas politiskt kring vilka åtgärder som behövs och fokusera kraftfulla insatser, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Bindande kontrakt motsvarande 164 MW rapporterades under andra kvartalet 2020. Genomsnittet för de senaste fyra kvartalen var 335 MW eller 686 MW under samma kvartal föregående år. Nedgången väntas vara tillfällig. Men branschen varnar för risken att utbygganden försenas ytterligare framöver på grund av infrastrukturens begränsningar.

– Investeringstakten i de svenska elnäten ligger på ungefär 6 miljarder om året. Det kan ställas i relation till att Sverige importerar kol för lika mycket pengar och att vindkraftsindustrin satsar nära 20 miljarder årligen. I det ljuset bleknar summan som läggs på att bygga ut, förstärka och modernisera våra elnät, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi.

Sedan 2010 då vindkraftsutbyggnaden tog fart har Sveriges elexport ökat och motsvarar i dag cirka 15 procent av elproduktionen. Men potentialen är långt mycket större än så.

– För att upprätthålla investerarförtroendet och inte hämma omställningstakten behöver kapacitetsbristen hanteras skyndsamt. Vi välkomnar att Svenska kraftnät nu aviserat planer på ökade satsningar i nätinfrastruktur. Men dessa är inte tillräckliga, varken i tid eller omfattning. Regeringen bör därför uppdra åt ansvariga myndigheter att föreslå hur tillståndsprocesserna för att bygga ut stamnätet kan snabbas upp avsevärt, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!