2019-08-12 Vattenfall gör ny hybridpark https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/stor-rotliden-vindpark-vattenfall.jpg

Vattenfall gör ny hybridpark

Foto: Anna-Karin Drugge
Foto: Anna-Karin Drugge
Vindkraft

Vid Haringvliet  i Nederländerna bygger Vattenfall sin första hybridenergipark, bestående av vindkraft, solel och batterilagring. Den totala effekten är 60 megawatt, tillräckligt för att ge förnybar el till cirka 40 000 nederländska hushåll när den tas i drift i september 2020.

I detta projekt kombinerar Vattenfall produktion från vindkraft och solpaneler med batterilagring.

– Hybridkraftverk är en viktig byggsten för oss för att uppnå 100 procent fossilfri elproduktion. Kombinationen av vindkraft- och solelproduktion minskar belastningen i elnäten jämfört med en enda produktionskälla. Generellt ger hybridsystem mindre belastningstoppar och mindre tid utan produktion. Detta leder till en effektivare användning av nätinfrastrukturen. Dessutom reduceras kostnaderna för nätanslutning på grund av synergieffekter mellan produktionsslagen. Detta kommer att minska kostnaderna för att producera förnybar el vilket i slutändan kommer att gynna kunderna, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och chef för affärsområde Vind på Vattenfall i ett pressmeddelande.

Sex vindkraftverk i första etappen

Den första etappen av arbetet med Haringvliet har påbörjats med installation av totalt sex vindkraftverk med en total kapacitet på 22 megawatt, tillräckligt till hushållsel till cirka 27 000 nederländska hem. När vindkraftverken har installerats byggs solparken som består av 124 000 solpaneler, totalt 38 megawatt, vilket ger cirka 12 000 nederländska hem förnybar el. Batterierna har en lagringskapacitet på 12 MWh (megawattimmar). Hybridparken beräknas tas i drift i september 2020.

Fakta Haringvliet hybridpark
Vindkraftpark: 22 MW
Antal kraftverk: 6
Maximal höjd: 150 m
Solpark: 38 MW
Antal solpaneler: 124 000
Batterikapacitet: 12 MWh
Total investering: SEK 350 miljoner 
Tas i drift: September 2020

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!