2019-04-23 Svagt år för vindkraften https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/vindkraft-webb-1.jpg

Svagt år för vindkraften

Foto: Creative commons / pixabay / pexels
Genrebild. Foto: Creative commons / pixabay / pexels
Vindkraft

Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt 40,5 miljoner elcertifikat, varav 27,9 miljoner i Sverige. Under året har utbyggnaden av förnybar elproduktion fortsatt, fem stora vindparker och ett stort antal mindre anläggningar registrerades för elcertifikat, det skriver Energimyndigheten. 

Trots detta ledde sämre produktionsförhållanden under 2018 till att elproduktionen från vindkraft faktiskt minskade med 0,9 TWh jämfört med 2017. Även produktionen från biobränslen, torv och vattenkraft inom elcertifikatsystemet minskade något. Vattenkraftens minskade tilldelning av certifikat (1,47 TWh jämfört med 1,62) beror också på att Energimyndigheten har fasat ut vattenkraftanläggningar ur systemet under året.

Kvotplikten

Kvotplikten för 2018 var den högsta sedan systemet infördes (29,9 procent) och kommer att följas av en ännu högre kvot 2019, för att sedan åter sjunka. Den kraftiga kvotnivåhöjningen har gjort att den gemensamma reserven av elcertifikat sjunkit till 1,8 miljoner certifikat, jämfört med 10,9 miljoner efter förra årets annullering.

Vad det gäller nyregistrering av solcellsanläggningar i elcertifikatsystemet slogs återigen rekord. Antalet tilldelade certifikat till solcellsanläggningar ökade med 63 procent.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!