2018-09-18 Invigning av Solberg vindkraftpark https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/vindkraft-fortum-vind-webb.jpg

Invigning av Solberg vindkraftpark

Fotograf: Stefan Sjödin, Fortum
Fotograf: Stefan Sjödin, Fortum
Vindkraft

Nyligen invigdes Solberg vindpark med representanter från Fortum, Skellefteå Kraft, SolbergVind, Vestas och Örnsköldsviks kommun. 

Nästan lika höga som Malmös Turning Torso, från bladspets till marknivå, står de 22 kraftverken på de skogsklädda höjderna runt sjön Holmträsk, drygt tio mil nordväst om Örnsköldsvik. Vindkraftparken som är på 75,9 megawatt väntas kunna försörja två kommuner av Örnsköldsviks storlek med hushållsel.

Indisk solkraft och nordisk vindkraft

– Solbergs vindkraftspark är en del av Fortums satsning på vind- och solkraft. Vi har de senaste åren gjort investeringar i gigawattstorlek och de har vi gjort där förutsättningarna för respektive kraftslag är bäst, indisk solkraft och nordisk vindkraft, säger Tuomo Sinisalmi, ansvarig för konstruktion och drift av Fortums vindkraft i ett pressmeddelande.

Den tekniska utvecklingen innebär att på platser med goda vindlägen är vindkraften nu mycket konkurrenskraftig jämfört med all övrig nordisk kraftproduktion, skriver Fortum i ett pressmeddelande. Solberg har medelvindar på 7,5 m/s på 120 meters höjd. De 22 aggregaten är på 3,45 megawatt vardera. Fortum och Skellefteå Kraft räknar med att de producerar 253 gigawattimmar, årligen. Det är lika mycket som två kommuner i Örnsköldsviks storlek använder för hushållsel på ett år.

Prioriterat tillväxtområde

– För Skellefteå Kraft är vindkraft ett prioriterat tillväxtområde och ett sätt att bidra till arbetet med att minska samhällets beroende av kol och olja. Solberg vindkraftpark är ett exempel på att vindkraften har utvecklats till en alltmer konkurrenskraftig och effektiv energiproduktionskälla, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Projektet förvärvades av vindkraftsutvecklingsföretaget Arise tidigt 2016. Arise har även levererat byggledningtjänster under byggtiden. Investeringen i sin helhet är på cirka en miljard kronor. Fortum och Skellefteå Kraft äger hälften var. Projektet förvärvades av vindkraftsutvecklingsföretaget Arise 2016. Investeringen i sin helhet är på cirka en miljard kronor och parken samägs av Fortum och Skellefteå Kraft.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!