2018-07-03 Världens största vindkraftverk i drift https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/vattenfall-vindkraft-aberdeen-bay.png

Världens största vindkraftverk i drift

Illustration: Vattenfall
Illustration: Vattenfall
Vindkraft

Världens kapacitetsmässigt största vindkraftverk, vid Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Aberdeen Bay utanför Skottlands kust, togs nyligen i drift.

Ett varv räcker för att förse ett brittiskt hem med hushållsel en hel dag, skriver Vattenfall.

Utvecklingscenter för havsbaserad vindkraft

Vindkraftparken Aberdeen Bay, EOWDC (European Offshore Wind Deployment Center) är Vattenfalls utvecklingscenter för havsbaserad vindkraft. De elva vindkraftverken vid Aberdeen Bay, två 8,8 MW och nio 8,4 MW, ska vara de mest kraftfulla som finns i kommersiell drift i världen.
Aberdeen Bay kommer varje år att producera hushållsel till motsvarande cirka 80 000 brittiska hem (312 GWh).

– Att EOWDC nu kan börja leverera el efter en mycket kort byggtid tillfredsställande. Ett uppriktigt tack till alla involverade, både från Vattenfall och från våra partners för att få det att hända Nu får Vattenfall möjligheten att fortsätta driva på utvecklingen av morgondagens vindkraftteknologi och därmed bidra till att våra kunder kan leva fossilfritt inom en generation, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls Affärsområde Vind.

Två huvudområden

Vid EOWDC kommer i huvudsak två områden att studeras:
*Ny vindkraftsteknik
*Hur det marina livet påverkas av vindkraftparker

Framtidens vindkraftteknologi testas i Aberdeen Bay, som är en av de första testanläggningarna av sitt slag. Syftet är att påskynda vindkraftsindustrins utveckling till konkurrenskraftig förnybar elproduktion. Tekniken för att bygga fundamenten till vindkraftverkens torn är ny. Istället för att använda traditionell pålning av så kallade monopiles (ihåliga ståltuber) har en ny teknik använts vid Aberdeen Bay – så kallade suction buckets. Metoden är i princip ljudlös och därför minimeras störningarna för djurlivet till havs.

För studier av det marina djurlivet kring vindkraftsparker har EOWDC erhållit cirka 5 miljoner kronor i stöd från EU till en forskningsfond. Delfiner, lax, havsöring och sjöfåglar hör till de djurarter som ska studeras vid vindkraftparken. Forskningsinstitut kan ansöka om pengar från fonden för sina speciella forskningsprojekt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!