2018-04-11 Kostnadsstöd för vindkraft nekas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2012/04/article_abb_vindkraft_.jpg

Kostnadsstöd för vindkraft nekas

Vindkraft på havet
Havsbaserad vindkraft får inte konkurrera med annan förnybar energitillverkning. Bildkälla: ABB
Eldistribution
Energi
Vindkraft

Konkurrensverket anser att det är olämpligt att införa ett stödsystem för havsbaserad vindkraft. Anledningen är att det kan snedvrida konkurrensen inom förnybar elproduktion.

Energimyndigheten vill, efter en egen utredning, helt eller delvis slopa anslutningskostnader till stamnätet för havsbaserad vindkraft.
Det avstyrker nu Konkurrensverket i ett yttrande till miljö- och energidepartementet, enligt ett pressmeddelande. De anser även att utredningen gjort på för kort tid och är därför ofullständig.

Stöd för vindkraft strider mot svenska principer

”Konkurrensverket framhåller att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft skulle snedvrida konkurrensen på marknaden för förnybar elproduktion. Det skulle även strida mot principerna i det teknikneutrala elcertifikatsystem som Sverige sedan tidigare har valt för att främja förnybar elproduktion,” skriver de i pressmeddelandet.

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!