2018-01-09 Nytt stöd ska främja vindkraft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/01/ibrahim-1.jpg

Nytt stöd ska främja vindkraft

Energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Vindkraft

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft. Detta ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela sjuttio miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner för öka antalet vindkraftsetableringar.

– Genom vindkraftspremien får kommunerna ett starkt incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål. Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Premien ska baseras på hur mycket vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år. Ju mer vindkraft som tas i drift, desto större blir ersättningen till kommunen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!