2017-11-14 Stor investering i vindkraftsprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/Charlotte-Unger-Larson.jpg

Stor investering i vindkraftsprojekt

Charlotte Unger Larson
Charlotte Unger Larson vd Svensk Vindenergi. Fotograf: Niklas Palmklint
Vindkraft

General Electric och Green Investment Group har beslutat att gemensamt bygga och driva 179 vindkraftverk med sammanlagd effekt på 650 MW i vindkraftsparken Markbygden ETT i Piteå kommun. Parken är en del av Markbygden, det största enskilda landbaserade vindkraftsprojektet i Europa.

– Nu går företagen till handling för att öka den förnybara elproduktionen. Cirka 45 miljarder kronor kommer att investeras i svensk vindkraft fram till 2030. Det blir en fantastisk ekonomisk injektion i de aktuella etableringsområdena, som oftast ligger långt utanför storstadsområdena, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Investeringen på cirka 7,8 miljarder SEK är den största i Sverige för ett enskilt projekt. När de 179 vindkraftverken är i full drift i slutet av 2019 förväntas årsproduktionen ligga på cirka 2,5 TWh.

Investeringen har möjliggjorts dels genom finansiering av Europeiska Investeringsbanken, EIB, dels genom ett av världens mest omfattande PPA (Power Purchase Agreement) över 19 år med ett dotterbolag till Norsk Hydro, en av världens största aluminiumtillverkare.

– När fler och fler företag och organisationer vill teckna PPA:s får Sverige ett gyllene läge att attrahera investeringar. Vi uppmanar alla företag, kommuner, landsting och statliga verksamheter att medverka till att realisera Sveriges fantastiska vindkraftspotential, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Kostnaden för att bygga vindkraftsparker i Sverige är bland de lägsta i Europa. Det tillsammans med att riksdagen i juni beslutade om förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030 innebär ett växande internationellt intresse att investera i Sverige.

– För att omställningen ska bli möjlig måste det bli lättare att göra rätt – för klimatet. Vi måste förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna. En första åtgärd är att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att ta bort det kommunala vetot mot vindkraft, säger Tomas Hallberg, projektledare på Svensk Vindenergi.

PPA (Power Purchase Agreement)

PPA är ett avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare som gör att företag som konsumerar stora mängder el kan vara med och bidra till en miljövänlig produktion av sina varor och tjänster genom att använda förnybar el.

Ett PPA eliminerar en rad potentiella risker för investeraren och är därför en viktig del i finansieringen av elproducerande tillgångar.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!