2021-03-03 Fortum satsar nästan halv miljard i Forshuvud https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/88958e5bbc2edbf2_org.jpg

Fortum satsar nästan halv miljard i Forshuvud

Forshuvuds kraftverk. Fotograf: Magnus Svensson, Fortum
Forshuvuds kraftverk. Fotograf: Magnus Svensson, Fortum
Vattenkraft

Fortum planerar att göra en omfattande ombyggnad av det drygt 100-åriga kraftverket Forshuvud i Dalälven. Totalt satsar Fortum drygt 450 miljoner kronor under 2021-2025, då ombyggnaden beräknas pågå.

Trots en ny kraft­station 1990 och 1998 står den gamla stationen och Fortum vill nu göra rejäla investe­ringar i dammsä­kerhet för att garantera vatten­kraft­verkets fortsatta levnad som leverantör av förnybar el samt regler­kraft för mer väder­be­roende kraftslag.

– Investeringar av det här slaget är avgörande för att vattenkraften ska kunna fortsätta vara en hörnsten i svensk fossilfri elförsörjning, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. Vi är glada att i det här projektet samarbeta med NCC som kommer att leverera hållbara lösningar för dammsäkerhet och fortsatt effektiv drift.

-Vi har länge samarbetat med Fortum i olika projekt. Att vi kan bedriva det här projektet i samverkan gör att vi tillsammans kan effektivisera arbetet och snabbare hitta lösningar i en komplex verksamhet. Genom de säkerhetshöjande åtgärderna kommer Fortum säkra driften av Forshuvuds vattenverk för lång tid framöver, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

För närliggande industrier, som SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk nedströms Forshuvud, är stabila elleveranser avgörande. Och ombyggnaden kommer enligt planerna inte att påverka elproduktionen. Men Fortum understryker även andra aspekter av investeringen.

-För oss handlar det här inte minst om samhällssäkerhet; för personalen på anläggningen, för den omgivande miljön och för driften av verksamheten, säger Toni Kekkinen på Fortum.

Kraftverket har i dag en effekt på 44 megawatt och producerar i snitt 229 GWh på ett år.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!