2018-06-26 Fortum moderniserar Bergvik vattenkraftverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/fortum-turbin-vattenverk.jpg

Fortum moderniserar Bergvik vattenkraftverk

Bergvik BEK Ljusnan. Bildkälla: Fortum
Bergvik BEK Ljusnan. Bildkälla: Fortum
Vattenkraft

Fortum har fått tillstånd av mark och miljödomstolen i Östersund att genomföra de åtgärder för att förnya Bergvik vattenkraftverk i Söderhamns kommun. Projektet innebär att Fortum kommer att byta ut de befintliga turbinerna mot nya turbiner.

Bergvik vattenkraftverk är placerat i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1961, och har bidragit till Sveriges förnybara energiproduktion sedan dess. Nu är det dags för Fortum att förnya kraftverket så att det kan fortsätta att vara en del av det moderna energisystemet även långt in i framtiden.

– Det känns naturligtvis väldigt viktigt att vi får tillstånd att genomföra detta projekt. Att modernisera Bergvik kommer att innebära att vi kan producera mer förnybar el till Sverige. När vi skall bygga det framtida hållbara energisystemet är det avgörande att vi kan utveckla och modernisera vår svenska vattenkraft, säger Martin Lindström, chef för Fortums vattenkraftanläggningar i ett pressmeddelande.

Slukförmåga på 150m3/s vardera

Mark och miljödomstolens dom ger Fortum tillstånd att byta de två befintliga Kaplanturbinerna mot två nya turbiner av samma sort. De nya turbinerna kommer att ha en slukförmåga på 150m3/s vardera, att jämför med dagens 120 m3/s vardera.

Vid byte av turbinerna kommer de nya att utformas så att mängden olja som krävs i drift minimeras, och oljan som används kommer att vara miljöanpassad. Det betyder en olja som är biologiskt nedbrytbar och inte giftig för vattenorganismer.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!