2018-03-05 Unikt magnetlager kan effektivisera vattenkraften https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/03/magnetlager-vattenkraft.jpg

Unikt magnetlager kan effektivisera vattenkraften

På bild syns det konstruerade magnetiska bärlagret
På bild syns det konstruerade magnetiska bärlagret, till vänster, inkopplat till magnetiseringsskåpet, till höger. Bärlagret består av en roterande del (silverfärgad) och en statisk del (gråfärgad). Ju högre ström som leds genom den statiska delen, desto större blir den attraktiva kraften mellan de två delarna. Foto: Johan Abrahamson/Uppsala Universitet
Vattenkraft

Forskare vid Uppsala universitet har i samarbete med Vattenfall testat ett unikt magnetlager vid Porjus kraftverk.

Forskningsprojektet finansieras bland annat av Energimyndigheten, där målet är att bygga världens mest effektiva vattenkraftgenerator.

Bakgrunden till projektet är bland annat den ökade användningen av förnybara energikällor, vilket ställer större krav på befintliga produktionsanläggningars förmåga att balansera en ofta ojämn produktion. För att göra det måste man idag allt oftare starta och stoppa aggregaten, vilket ökar slitaget. För att komma undan det pågår dels ett arbete med att anpassa vattenkraften till den ökade användningen, och dels ett utvecklingsarbete för att minska miljöpåverkan. Projektet i Porjus är ett led i den utvecklingen, skriver Uppsala Universitet.

Testas vid Ångströmlaboratoriet

Utvecklingen av magnetlagret har skett vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, och projektet att testa det i full skala är ett samarbete med Vattenfall och startupföretaget Forsnetics. Magnetlagret är utvecklat för så kallade vertikala vattenkraftsanläggningar. Målet med det nya lagret är högre energieffektivitet och driftsäkerhet, minskade vibrationer, förenklat underhåll och oljefria stationer.

Enligt forskarna ska energivinsten omfatta till upp emot en halv procent av total installerad effekt, vilket innebär 500kW energivinst på ett 100 MW-aggregat. Men den stora vinsten väntas vara att antalet kostsamma driftstopp kommer att minska.

– Vi är glada att projektet har gett så goda resultat. Det här är ett bra exempel på hur svensk forskning och innovation kan bidra till att anpassa vattenkraften till ett framtida energisystem som kräver mer flexibelt körsätt. Samtidigt bidrar projektet till minskad miljöpåverkan från vattenkraften genom att möjliggöra användandet av mer miljövänliga smörjmedel, säger Sara Bargi, chef enheten Hållbar el på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation, i ett pressmeddelande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!