+ Nyheter om vattenkraft och vattenkraftverk

Sverige har på många sätt kommit långt när det gäller klimatsmarta satsningar inom kraft och värmeproduktion. En stor del av dessa framsteg inom svensk energi är möjliga tack vare förnybara energikällor som vattenkraft.

2019-10-02 Sveriges största kraftsverksdamm ska renoveras https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/bc3bead49e8f683a_org-1.jpg

Sveriges största kraftsverksdamm ska renoveras

Vattenkraft

600 miljoner investeras i dammsäkerhetshöjande åtgärder.

2019-09-26 Norges största vattenkraftverk invigt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/norconsult-webb.jpg

Norges största vattenkraftverk invigt

Vattenkraft

Nyligen invigdes Norges största vattenkraftverk Vamma 12.

2019-06-17 Jämtkraft förvärvar vattenkraftverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/jamtkraft-webb.jpg

Jämtkraft förvärvar vattenkraftverk

Vattenkraft

Vattenkraftverket har en medelårsproduktion på 5 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 750 villor.

2019-01-15 Nu byggs Skallböle om https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/skallbole-af-statkraft-vladimir-lopez.jpg

Nu byggs Skallböle om

Energi Reportage Vattenkraft

Optimeras för högre flöden.

2018-11-27 Vattenkraftverket firar 100 år https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/untra-vattenkraftverk-webb.jpg

Vattenkraftverket firar 100 år

Vattenkraft

Då, Europas största byggprojekt.

2018-09-07 Skanska landar stort energibygge https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/11/ny_skanska_logotyp_tt.jpg

Skanska landar stort energibygge

Vattenkraft

Bygget inleds i september 2018 och ska vara klart under 2021.

2018-06-26 Fortum moderniserar Bergvik vattenkraftverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/fortum-turbin-vattenverk.jpg

Fortum moderniserar Bergvik vattenkraftverk

Vattenkraft

”Vi kan producera mer förnybar el till Sverige”.

2018-05-22 Bekräftad drunkningsolycka vid kraftstation https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/bilf0.png

Bekräftad drunkningsolycka vid kraftstation

Vattenkraft

Utredningsarbetet leds av Bilfinger och sker tillsammans med Fortum.

2018-05-02 Inga skadade efter dammbrottet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/dammbrott-fortum.jpg

Inga skadade efter dammbrottet

Energi Vattenkraft

”Vi kommer inleda en undersökning”.