+ Nyheter om vattenkraft och vattenkraftverk

Sverige har på många sätt kommit långt när det gäller klimatsmarta satsningar inom kraft och värmeproduktion. En stor del av dessa framsteg inom svensk energi är möjliga tack vare förnybara energikällor som vattenkraft.

2021-09-10 Söker tillstånd att riva ut vattenkraftverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/Långforsens-vattenkraftstation.jpg

Söker tillstånd att riva ut vattenkraftverk

Vattenkraft

Kostnaden för utrivningsarbetena beräknas till cirka 8 miljoner kronor.

2021-06-09 900-miljonerssatsningen i Skellefteälven drar igång https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/06/9fe4ba30e2e72fd7_org.jpg

900-miljonerssatsningen i Skellefteälven drar igång

Vattenkraft

Rengård blir efter investeringen Skellefteå Krafts största vattenkraftverk i Skellefteälven.

2021-04-14 Vattenfall investerar 370 miljoner i nytt dammprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/04/9ed07e712a22bf2e_org-1.jpg

Vattenfall investerar 370 miljoner i nytt dammprojekt

Vattenkraft

Nu påbörjas ett omfattande projekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

2021-03-03 Fortum satsar nästan halv miljard i Forshuvud https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/88958e5bbc2edbf2_org.jpg

Fortum satsar nästan halv miljard i Forshuvud

Vattenkraft

Bolaget vill nu investera i dammsäkerhet för att garantera vattenkraftverkets fortsatta levnad.

2021-07-11 Vattenkraften viktigare än någonsin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/vattenkraft0101.png

Vattenkraften viktigare än någonsin

Vattenkraft

Vattenkraften håller återigen på att få en ny roll i elsystemet, säger Johan Bladh, vattenkraftsexpert på Energiföretagen till Branschaktuellt.

2020-10-19 Vattenkraften viktigare än någonsin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/1.jpg

Vattenkraften viktigare än någonsin

Vattenkraft

Intervju med Johan Bladh, vattenkraftsexpert på Energiföretagen.

2019-10-02 Sveriges största kraftsverksdamm ska renoveras https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/bc3bead49e8f683a_org-1.jpg

Sveriges största kraftsverksdamm ska renoveras

Vattenkraft

600 miljoner investeras i dammsäkerhetshöjande åtgärder.

2019-09-26 Norges största vattenkraftverk invigt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/norconsult-webb.jpg

Norges största vattenkraftverk invigt

Vattenkraft

Nyligen invigdes Norges största vattenkraftverk Vamma 12.