2013-02-25 Svenska Kraftnät investerar 14 miljarder kronor kommande tre år

Svenska Kraftnät investerar 14 miljarder kronor kommande tre år

Senaste nytt Energi

Svenska Kraftnät har lämnat sin investeringsplan för åren 2014 – 2016 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till drygt 14 miljarder kronor under treårsperioden, varav drygt 5 miljarder under 2014.

– Det finns flera drivkrafter bakom Svenska Kraftnäts ökade investeringsvolym. En viktig sådan är de klimatpolitiska ambitionerna på både nationell och europeisk nivå. Andra är effekthöjningarna i kärnkraftverken och behovet att förbättra överföringskapaciteten till Sydsverige. Det konstaterar generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar till planen.

– Regeringens energi- och klimatpolitik innebär att Svenska Kraftnät måste mångdubbla investeringstakten. Mot denna bakgrund föreslår vi att regeringen överväger att slopa utdelningskravet från och med 2014 och att Svenska Kraftnät får använda överskotten till att bygga upp en bättre egen kapitalbas.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!