2017-01-18 ”Gasen måste bli ett tydligt energialternativ” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/01/energigas.jpg

”Gasen måste bli ett tydligt energialternativ”

Maria Malmkvist vd i Energigas Sverige. FOTO Energigas
Maria Malmkvist vd i Energigas Sverige. FOTO Energigas
Gas
Senaste nytt Energi

I dagarna presenterade Energikommissionen sitt slutbetänkande om framtidens energisystem. Den föreslår att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040, men att målet inte ska ses som ett slutdatum för kärnkraften.

Samtidigt stärks den förnybara elproduktionen genom att elcertifikatsystemet utökas med 18 TWh till år 2030. Dessa förslag gäller för perioden fram till 2050, vilket skapar tydliga spelregler för en långsiktig energipolitik.

– Energikommissionens slutbetänkande är en balans mellan ökad förnybar elproduktion och värnande av försörjningstryggheten. I denna omställning måste gasen bli ett tydligt alternativ för Sverige framtida energiförsörjning. Exempelvis är naturgasen och gasolen rena, flexibla och jämförelsevis kostnadseffektiva energialternativ som möjliggör både leveranssäkerhet och övergång till förnybara alternativ som biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Energigas Sverige inleder nu sitt remissarbete för att ge förslag från branschens sida om hur politiken kan förvalta Energikommissionens arbete på bästa sätt. En dialog med regeringen och oppositionen kommer att inledas som en del av remissarbetet.

– Utgångspunkten för vårt remissarbete är att visa på gasens olika fördelar när det gäller att tillgodose industrins fortsatta energibehov, men också andra energisystemtjänster som energilagring, effekthållning i lokala elsystem, miljönytta, försörjningstrygghet och nyindustrialisering som leder till nya arbetstillfällen, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!