ByggindustrinKritiserat bygge nära Görvälns vatten
11.06.2019 13:22 3 min lästid

Kritiserat bygge nära Görvälns vatten

11.06.2019 13:22 3 min lästid

Arkitektskiss på möjlig utformning av ny kraftvärmeanläggning i Lövsta. Källa: Stockholm Exergi / Liljewall Arkitekter

"Det är oacceptabelt och ansvarslöst att tillåta ett kraftvärmeverk".

Jessica Branschaktuellt
0

Idag ligger det ett förslag från Stockholms stad att bygga ett kraftvärmeverk med tillhörande kaj i Lövsta, cirka fyra kilometer från intaget av Görvälns vatten.

Intressant att veta kan vara att vattnet kring Görvälnverket blev 2008 ett vattenskyddsområde. Sedan 2016 blev det ett riksintresse. Detta innebar att Görvälnverket skulle få ett förstärkt skydd och att dricksvattenkvalitén skulle säkras för framtiden, det skriver StockholmDirekt i en artikel.

Underlättar frakten

Fördelarna med att bygga en kraftvärmeanläggning (som i det här fallet eldar upp avfall) i nära anslutning till vatten är delvis att man kan frakta mer sopor med båt än lastbil.

Men Aphram Melki (C), Kommunalråd i Järfälla kommun är inte positiv till förslaget. I en debattartikel i StockholmDirekt skriver han:
”Konsekvensen av bygget blir dock att det rörs om i en förgiftad sjöbotten där nivåer av tungmetaller, bland annat kvicksilver och bly, så sent som 2012 uppmättes vara några av de högsta värdena i landet, enligt SGU. Det är ytterst problematiskt eftersom det planerade bygget ligger i nära anslutning till Görvälnverket.”

Risk för dricksvattnet

Kopplat till detta är att omkring 630 000 invånare får sitt dricksvatten, däribland Järfällaborna, från Görvälnverket, är ett av Stockholms tre vattenverk.
”Norrvatten har redan uttryckt att de anser att det på grund av en giftig sjöbotten, finns risker med att vattnet kontamineras. Därtill finns det betydande miljörisker som Stockholms stad inte tycks ha kartlagt. Exempelvis luftutsläpp, bullernivåer, övriga risker med sjötransport och konsekvenserna av ökade lastbilstransporter i området.”

Aphram Melki avslutar med att skriva:
”Centerpartiet i Järfälla anser att det är oacceptabelt och ansvarslöst att tillåta ett kraftvärmeverkförbränning av sopor (Enligt Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, är det inte hushållssopor som ska användas utan träflisor som består av det sista avfallet som inte går att återvinna när allt annat är utvunnet ur till exempel bygg- och rivningsmaterial, reds anmärkning) i så nära anslutning till vårt dricksvatten, vår natur och våra boenden.”

”Vi anser att förorenat dricksvatten, cancerogena luftburna ämnen och bullernivåer inte är förenligt med en hälsosam kommun.”

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!