EldistributionOm Sobacken: ”Direkta felaktigheter i media”
25.02.2019 09:51 3 min lästid

Om Sobacken: ”Direkta felaktigheter i media”

25.02.2019 09:51 3 min lästid
Sobacken. Foto: Borås Energi och Miljö AB

Sobacken. Foto: Borås Energi och Miljö AB

Företrädare i bolaget har inte haft möjlighet att besvara anklagelserna.

Jessica Branschaktuellt
0

Under inledningen av 2019 har det pågått en intensiv och ibland hätsk debatt mot Borås Energi och Miljö, det skriver bolaget i ett pressmeddelande och menar att de inte alltid har fått komma till tals utan flera artiklar i media skrivs utan att bolaget har haft möjlighet att bemöta kritik och korrigera fakta som framställs. Flera felaktiga budskap har spridits kring bolaget och verksamheten – det vill de nu förtydliga.

Snart är ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt med ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken klart.
”Vi har sedan projektet startade 2015 hela tiden vetat om att 2018 och 2019 är otroligt tuffa år för vårt bolag och våra medarbetare. Det är nu som vi ska driftsätta och ta vårt nya avloppsrenings- och kraftvärmeverk i kommersiell drift. Samtidigt som vår infrastruktur med VA, fjärrvärme, biogas och avfallshantering ska fungera dygnet runt, året runt”, skriver Borås Energi och Miljö.

Direkta felaktigheter i media

Nyligen publicerades en artikel i Borås Tidning om byggnationen av pannhuset i det nya kraftvärmeverket. Problematiken med cellplastväggelement har varit känd och kommunicerad till både ägare och styrelse i drygt ett halvår, enligt bolaget. Oklara påståenden skrivs i artikeln utan att företrädare i bolaget har haft möjlighet att besvara anklagelserna.

”Två viktiga saker som vi kan kommentera från artikeln är dels om försäkring av vårt nya kraftvärmeverk och hur vi hanterar situationen med cellplastelementen. Vi har i dagsläget inga indikationer på att det inte går att försäkra anläggningen med den information vi har fått från försäkringsbolagen. Däremot innebär det sannolikt högre självrisk och försäkringspremie samt osäkerhet i över hur det kan bli i framtiden och därför driver vi processen att vi bör byta ut väggelementen”.

Att ett eventuellt byte av väggar av cellplast i kraftvärmeverket skulle hänga ihop med driften och underhållsåtgärder på Ryaverket är direkt fel, skriver bolaget. När det blir aktuellt att byta vissa väggelement, kan det göras i etapper under 2-3 år och under sommarperioder då biopannan inte är i drift. Utgångspunkten är att gå skadelösa igenom det här med tanke på att bolaget inte har kontrakterat att de skulle ha cellplastmaterial i pannhusbyggnaden. Det pågår ingen juridisk tvist utan det förs diskussioner med samarbetspartners och bolagets inställning är att de kommer komma fram till konstruktiva lösningar.

Fortsatt hög leveranssäkerhet med fjärrvärme

Borås har ett stort fjärrvärmesystem som värmer cirka 45 000 boråsare med fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen består av en rad olika anläggningar; baslast-, mellanlast- och spetslastanläggningar. Alla anläggningar med olika funktion då kundernas värmebehov av naturliga skäl varierar över året samt med hänsyn till olika driftscenarior. Anläggningsparken och driften av denna anpassas kontinuerligt efter vad som bedöms miljömässigt och ekonomisk mest lämpligt utifrån alla olika förutsättningar, skriver bolaget.

”Våra befintliga biopannor på Ryaverket byggdes 1965 och är en av Sveriges äldsta baslastanläggningar. För att säkerställa tillgängligheten av fjärrvärmeleveranserna till våra kunder behövde Ryaverkets biopannor ersättas med en ny baslastanläggning.”

”Nu börjar vi närma oss idrifttagning av vårt nya bioeldade kraftvärmeverk. Tillsammans med våra två avfallspannor på Ryaverket kommer anläggningarna fungera som vår baslastproduktion. Under hela projekttiden har inriktningen varit att de gamla biopannorna under ett antal driftsäsonger ska stå i beredskap för att fungera som back up och som spetslast när det är som kallast. Detta är ingen nyhet. Det är stor skillnad att använda de gamla biopannorna under en kortare period per år, jämfört med att anläggningen skulle fortsätta utgöra basproduktion. Bolaget analyserar kontinuerligt status på våra anläggningar och effektbehov. Exempelvis har vi de senaste åren byggt en ny bioeldad hetvattencentral på Viared och tillfört rökgaskondensering på avfallspannorna vilket innebär ett effekttillskott i vår produktionsmix.”

Fjärrvärmekunderna i Borås har rätt att ställa höga krav på leveranssäkerhet, skriver bolaget. Med en ny baslastanläggning på Sobacken säkerställs fjärrvärmeleveranserna även i framtiden.

Varför så mycket underhåll just nu? 

Under veckan har ett extrainsatt styrelsemöte hållits. På mötet presenterades årets bokslut samt en kostnadsanalys över bolagets underhållskostnader.

Presentationen visade att bolaget uppnådde ett resultat på 61 miljoner kronor mot budgeterad nivå på 64 miljoner kronor. Våra externa revisorer har via revisionsmöten meddelat att de inte har funnit några avvikelser i vår bokslutsredovisning under 2018, berättar Bolaget.

Drygt 35 miljoner kronor har 2018 upparbetats för diverse underhållsåtgärder och konsultkostnader som inte har varit budgeterade. Styrelsen var eniga om att dessa uppgifter inte har varit förankrade i styrelsen. Inte heller ledningsgruppen har haft vetskap om omfattningen av arbetena. Enligt VD-instruktionen ska stora avvikelser förankras hos styrelse, vilket inte har gjorts.

Nu ska vi framåt

Att bolaget tillsammans med samarbetspartners snart har slutfört projektet med nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk samtidigt som ordinarie verksamhet har pågått är fantastiskt, skriver bolaget. ”Det har vi lyckats med tack vare kompetenta och engagerade medarbetare.”

Det finns ett gammalt citat som säger: ”Du skall stå upp när det blåser, en gång skall vinden mojna och då är det de stående som räknas”.

”Vi är övertygade om att vi kommer gå starka igenom den här stormen och vi kommer vara 300 stolta medarbetare som står upp för bolagets värderingar och verksamhet, när vinden mojnat”, avslutar Borås Energi och Miljö AB.

Eva Theén Johansson. Ordförande Borås Energi och Miljö AB
Ulrik Nilsson. 1:e vice Ordförande Borås Energi och Miljö AB
Erika Storme Martinger. 2:e vice Ordförande Borås Energi och Miljö AB
Ewa Bideberg. Tf. VD
Jonas Holmberg. Kommunikationschef
Fredrik Larsson. Ekonomichef
Göran Carlsson. Projektchef
Pia Eriksson. Tf. HR-chef
Per Karlsson. Affärsområdeschef VA
Krister Gustafsson. Affärsområdeschef Energi
Göran Glans. Affärsområdeschef Avfall/Återvinning

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!