2014-10-02 El från biokraft fortsätter öka https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/10/El frn biokraft fortstter ka.jpg

El från biokraft fortsätter öka

Gas

Det finns 201 biokraftverk i drift i Sverige idag och drygt 30 anläggningar byggs eller planeras. Det visar tidningen Bioenergis nya sammanställning över biokraft i Sverige. Den totala installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 382 MW. Biokraften levererade under 2013 drygt 10 TWh el från biobränsle, avfall och torv.

Det största biokraftverket som byggs just nu är KVV8 i Värtaverket i Stockholm som kommer att startas hösten 2015. Den anläggningen kommer att generera el i en generator på 153 MW el med träflis som bränsle. Produktionen beräknas blir cirka 750 GWh el per år. Nya biokraftverk byggs nu bland annat i Växjö, Jönköping, Karlstad, Linköping, Mjölby, Nybro och Värnamo.

Uddevalla Energi kompletterar sitt biokraftverk med en pelletsfabrik för att bättre ta tillvara värme från Lillesjöverket.

– Genom att utnyttja överskottsvärme från biokraftverket för att torka spån och sedan göra pellets kan Uddevalla tillverka pellets till en låg kostnad och samtidigt generera mer förnybar el. Det är ett smart och effektivt sätt att göra både pellets och förnybar el, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!