Gas
5:e november 20132 min lästid

Lunds Universitet tecknar samarbetsavtal med Indiens största energiföretag

5:e november 20132 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Lunds universitet och Centret för Bioenergi vid Indian Oil Corporation Limited (IOCL) har tecknat ett samarbetsavtal för utbyte av forskarkompetens. Samarbetet går ut på att utveckla och utforska förnybara energislag.

– Detta är ett betydelsefullt samarbete för oss, säger Gunnar Liden professor i kemiteknik vid Kemicentrum, Lunds universitet. Indiens största energibolag, ursprungligen ett rent oljebolag, gör en sådan här satsning på förnybar energi.

Lunds universitet etablerade för några år sedan ett nätverk för forskare inom biobränslen, LU Biofuels. Detta nätverk får IOCL nu tillgång till samtidigt som de svenska forskarna får tillgång till dedikerade resurser för insatser inom förnybara energislag som finns vid det nystartade Bioenergicentret i Indien.
– IOCL är helt klart intresserade av vår forskningskompetens. Det var avgörande för dem att många av våra forskare är välkända, konstaterar Gunnar Liden.

– Koncernen är dominant på den inhemska energimarknaden och har betydande forskningsresurser, bland annat en ny pilotanläggning. Vi kan också lära oss mycket av frågeställningar som är intressanta ur ett indiskt perspektiv, både vad gäller olika råvaror och andra marknadsförutsättningar. Satsningen på Bioenergicentret är en viktig framtidssatsning för koncernen och samarbetsavtalet är därför viktigt även för oss, kommenterar Gunnar Liden.

Finansieringen av den första fasen av samarbetet görs av Energimyndigheten och IOCL med lika stora delar. Energimyndigheten ser bland annat att avtalet går i linje med den bilaterala överenskommelsen som Sverige har tecknat med Indien för satsningar inom förnybar energi.

Genom avtalet får de svenska forskarna ett vidgat kontaktnät och ny kompetens kring bioenergiforskning i Asien.
– Det är strategiskt viktigt att vi samordnar våra forskningsinsatser i Sverige med med andra delar av världen. Bara i Indien bor det fler människor än i hela Europa, kommenterar Gunnar Liden.

Business Sweden och Invest in Skåne har haft en viktig roll i samarbetets tillkomst genom att bland annat initiera kontakten mellan parterna, fortlöpande underhållit processen och bistått under utformandet av avtalet.

Avtalet löper under en period av ett och ett halvt år från och med den första oktober 2013 och gäller i första hand utbyte av 4-5 forskare.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0