2019-11-18 Preemraff Göteborg utökar med vätgasanläggning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/preem-lysekil.jpg

Preemraff Göteborg utökar med vätgasanläggning

Vätgasanläggningen vid raffinaderiet i Göteborg. Foto: Preem
Gas
Olja & Raffinaderier
Reportage

I somras invigdes Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg. Investeringen uppgår till 635 miljoner kronor och är avgörande för att Preem ska kunna öka den förnybara produktionen.

Vätgas används idag på många sätt. Ett stort användningsområde är i raffinaderier där råolja omvandlas till bensin och diesel. Preem planerar att kunna producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel per år, för det krävs stora mängder vätgas. Gasen används både för att reducera råbiooljan på syre och senare i processen för att rensa bort aromater, giftiga kolväten, som man inte vill ha kvar i oljan.

– Den nya vätgasanläggningen möjliggör att vi kan frikoppla den förnybara produktionen från produktionen av bensin och bensinkomponenter. Tidigare fick vi vätgasen som en sidoprodukt från en anläggning som tillverkar bensinkomponenter, berättar Mattias Backmark, chef för Affärsutveckling på Preem.

För ett hållbart samhälle

Preems satsningar går i linje med regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta för att minska transporternas klimatpåverkan. Bolaget har höga ambitioner och en vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

– Vi har satt upp höga interna mål för oss själva till 2030. Som ett led i det arbetet tittar vi på en rad olika projekt för att bygga ut produktionen här i Göteborg. Vår nya vätgasanläggning är också en del av arbetet och möjliggör att vi i ett senare skede kan expandera vår befintliga förnybara produktionskapacitet ytterligare, säger Mattias Backmark och fortsätter:

– Det finns en stark acceptans för förnybara drivmedel och det handlar även om att ha rätt policys och lagstiftning på plats och det har vi fått tack vare reduktionsplikten. Det ger goda förutsättningar för att driva på utvecklingen åt rätt håll. Vi har två delprojekt för att expandera vätgasproduktionen, ett som tittar på produktion av vätgas genom elektrolys. Där används el för att dela upp vatten i vätgas och syre. Det innebär att man helt slipper koldioxidutsläpp.

FAKTA

Preemraff Göteborg är ett medelstort hydroskimming refinery, med kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Anläggningen byggdes 1967 och har i dag cirka 250 medarbetare. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel. Delar av raffinaderiet i Göteborg har byggts om till ett bioraffinaderi – en Green Hydro Treater – där man kan mata förnybara råvaror rakt in i tillverknings-processen och få en helt vanlig diesel. I dag består matningen av råtalldiesel från SunPine, en restprodukt från den svenska skogen.

Källa: Preem

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!