2019-08-28 Ökat intresse för biodrivmedel https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/svebio.jpg

Ökat intresse för biodrivmedel

Foto: Södra
Gas
Kollektivtrafik
Transport
Vägar

Enligt Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har pågående och planerade projekt för att producera biodrivmedel i Sverige vuxit från 16 till 25 projekt det senaste året.

Av dessa håller nio produktionsanläggningar på att byggas och det finns planer för att bygga ytterligare 16 produktionsanläggningar fram till 2025.

Av de anläggningar för produktion av biodrivmedel som byggs nu ska tre producera flytande metan, biogas, baserat på organiskt avfall från kommuner och från skogsindustrin. Det är Hitachi Zosen Inova, Svensk Biogas och Gasum som bygger dessa anläggningar. Preem och SunPine bygger ut sina befintliga anläggningar för att öka kapaciteten att producera HVO baserat på tallolja från skogsindustrin. Södra, Colabitoil och Envigas bygger och startar nya anläggningar.

Intresse från skogsindustri

Av de 16 anläggningar som planeras är intresset stort inom skog- och raffinaderiindustrin. Även flera små innovationsföretag planerar att bygga pilot- och demonstrationsanläggningar på egen hand eller tillsammans med större aktörer.

Flera råvarukällor

Råvarorna är till exempel sågspån, tallolja, restoljor, råmetanol, svartlut, lignin, organiskt avfall samt plastavfall. Skogsindustrin är en viktig råvarukälla tillsammans med livsmedels- och återvinningsindustri. Elva av de 16 planerade anläggningarna ska byggas i kommersiell storlek, fem väntas bli mindre demonstrationsanläggningar. Gemensamt för de planerade anläggningarna är att något investeringsbeslut ännu inte har fattats.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!