2019-06-11 Största LNG-terminalen i Norden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/lng-gasum-webb.jpg

Största LNG-terminalen i Norden

Foto: Gasum
Gas

Nyligen öppnades den största terminalen i Norden för flytande naturgas (LNG) i Röyttä hamn i Torneå.

Driftsättningen av Torneås nya terminal för flytande naturgas (LNG) ska säkerställa tillgång i norra Finland och Sverige, skriver Gasum. Terminalen är ett resultat av ett samarbete mellan flera företag under flera år via Manga LNG, ett samarbete mellan stålföretagen Outokumpu och SSAB, EPV Energy och energiföretaget Gasum. Wärtsilä valdes som huvudentreprenör.

– Torneåterminalen är ett banbrytande samarbete mellan flera företag och öppnandet är en länge efterlängtad milstolpe för oss alla. Utvecklingen av den nya LNG-terminalen stödjer Finlands och Nordens utsläppsmål. Övergången till renare bränslelösningar är en världsomspännande trend som måste påskyndas på alla sätt som är möjliga. Med användningen av LNG minskar vi de lokala förorenande utsläppen för sjö- och tunga landtransporter, samtidigt som vi håller norra Finlands industri konkurrenskraftig genom att erbjuda energi som har låga utsläppsvärden och är prisvärd i enlighet med olika operatörers behov, fastställer Kimmo Rahkamo, vice vd, Naturgas och LNG, Gasum.

– Torneås LNG-terminal är den största i Norden. Tidigare var den enda LNG-terminalen i Finland i Björneborg – ungefär 600 kilometer söderut. Torneåterminalen är utrustad med bunkringsstationer för LNG-fartyg, och utrustning för återförgasning av flytande naturgas, såväl som en lagringsenhet som omfattar en volym på 50 000 m3, säger Mika Kolehmainen, vd, Manga LNG Oy.

Global efterfrågan ökar

Antalet fartyg som använder LNG som bränsle i sjötrafik ökar globalt, skriver Gasum. Rahkamo menar att den nya terminalen kommer att få ännu fler operatörer intresserade av att använda LNG.

– Övergången till en koldioxidneutral framtid händer inte över en natt och därför är varje steg viktigt. Att utveckla en infrastruktur för distribution gör det enklare för nya operatörer att börja använda LNG. I framtiden kan samma gasinfrastruktur användas för att övergå till användning av flytande biogas (LBG), vilket kommer att minska utsläppen ytterligare” förklarar Rahkamo.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!