2019-04-02 Klart: Svensk-Dansk gasmarknad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/gas.jpg

Klart: Svensk-Dansk gasmarknad

Swedegas bunkringsanlä mggning Göteborgs hamn. Fotograf: Bo Håkansson
Swedegas bunkringsanlä mggning Göteborgs hamn. Fotograf: Bo Håkansson
Gas

En större marknad och ännu högre leveranssäkerhet. Det är verklighet från 1 april, då svenska Swedegas och danska Energinet integrerar marknaderna för gas.
– Genom att slå ihop den danska och svenska gasmarknaden ökar effektiviteten och slutkunderna får möjlighet att välja mellan fler leverantörer, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Swedegas och Energinet är båda gasnätsföretag med systembalansansvar i Sverige respektive Danmark. Det innebär att företagen säkerställer att systemet är i balans mellan in- och utmatning av gas; att det alltid finns så mycket gas i systemet som marknaden efterfrågar.

I stort sett all gas i Swedegas nät kommer via Danmark. Genom att integrera marknaderna blir systemet mer robust och mindre känsligt för variationer. Till exempel blir det enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den norra delen av Swedegas system. Medeltrycket i det svenska systemet ökar från 56 till 70 bar vilket stärker försörjningstryggheten.

– Vi vill att det ska vara enkelt och attraktivt att välja gas, inte minst förnybar gas, för såväl industrin och transportsektorn som för hushåll. Med ett gemensamt system kan också betydligt fler gashandlare komma in med erbjudanden på den svenska marknaden, säger Johan Zettergren i ett pressmeddelande.

Strävan att harmonisera marknaderna inom unionen

En gemensam marknad ligger också i linje med EU:s uttalade strävan att harmonisera marknaderna inom unionen och öka gränsöverskridande samarbeten.

– Det är en stor dag för de danska och svenska gasmarknaderna. Efter 30 år av nära samarbete tar vi nu det slutliga steget och integrerar vår handel över gränserna. Detta kommer stärka och göra marknaden mer effektiv med en ökad konkurrens i hela regionen, säger Jeppe Danø, Director, Gas System Operator på Energinet.

”Avgörande för vår verksamhet”

Preemraff i Göteborg, som är en av de industrier som är ansluten till gasnätet, använder gas som bränsle samt som en viktig råvara vid produktionen av förnybara bränslen. Gasen levereras i ledning direkt till Preem.

– En säker försörjning av gas är avgörande för vår verksamhet och vår konkurrenskraft, och vi är positiva till hur gasmarknaden nu utvecklas. Utvecklingen kommer även att innebära ett uppsving för gas, vilket i sin tur bidrar till omställningen mot en mer hållbar industri, säger Magnus Wallenbert, chef produkthandel på Preem.

Projektet, som heter Joint Balancing Zone, startade 2017 och har genomförts i samverkan med slutkunder, gasleverantörer, nätägare och reglermyndigheterna i Sverige och Danmark. Idag finns sju gasleverantörer på den svenska marknaden och över 30 på den danska.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!