2019-03-13 ”En straffskatt på biogasen” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/01/energigas.jpg

”En straffskatt på biogasen”

Maria Malmkvist vd i Energigas Sverige. FOTO Energigas
Maria Malmkvist vd i Energigas Sverige. FOTO Energigas
Gas

Nedan följer en debattartikel Maria Malmkvist skriver tillsammans med vd:ar för fyra kraftbolag – om skatten på naturgas för kraftvärme. 

Höjningen av regeringen med stödpartierna C och L på 473 procent missgynnar övergången till biogas och främjar inte ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt energisystem.

Omställningen av energisystemet är på god väg och Sverige ligger i framkant på många områden. Vi är världsledande inom fjärrvärme och vår elproduktion är i stort sett koldioxidneutral. Vi ligger också i topp när det gäller biogas, ett av de klimatsmartaste bränslena som finns. En stor del av den svenska biogasanvändningen går till fordonssektorn, men i takt med att produktionen ökar öppnas möjligheter inom tunga transporter, sjöfart, industrin och elproduktion.

Avgörande för energisystemet

I dag finns flera gaseldade kraftvärmeverk, till exempel Rya Kraftvärmeverk i Göteborg och Heleneholmsverket i Malmö, som kan använda biogas för produktion av riktigt hållbar el och värme. De är avgörande för energisystemet, inte minst kalla vinterdagar när konsumtionen är som störst. Tyvärr har regeringen med stödpartier nu lagt fram förslag som chockhöjer skatten på bland annat naturgas för kraftvärme inom EU ETS, EU:s system för utsläppshandel.

För naturgasen innebär det en höjning från 52 till 298 kronor per megawattimme. Det motsvarar en skatteökning med 473 procent eller 246 kronor per megawattimme, i vissa fall mer än vad själva gasen kostar. Och skatten ska införas om mindre än ett halvår.

Vi som drabbas av skatten har redan beslutat att fasa ut det fossila till förmån för förnybart bränsle, och är helt övertygade om att det är den enda vägen framåt. Men i och med förslagen tar fyrpartigruppen bort alla morötter för fortsatta investeringar i förnybar kraftvärme och använder enbart piskan. Skattehöjningarna blir straffskatter i stället för att främja omställningen. Kraftvärmeverken betalar dessutom redan för sina koldioxidutsläpp genom att de är anslutna till EU ETS.

Stort problem – reglerna kring elcertifikat

Ett annat stort problem är att reglerna kring elcertifikat och EU ETS missgynnar biogas. Biogas som används till elproduktion är i grunden berättigad till elcertifikat. Men som regelverket ser ut i dag får biogas som samdistribueras via gasnätet inte elcertifikat. Inte heller inom EU ETS får företagen tillgodoräkna sig biogasens klimatnytta.

Energigas Sverige har tillsammans med Energiföretagen Sverige skickat in en hemställan till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) om att förordningen om elcertifikat måste ändras. Självklart ska biogasens klimatnytta även tillgodoräknas inom EU ETS. Det kan regeringen enkelt lösa genom att ge lämplig myndighet i uppdrag att utforma så kallade ursprungsgarantier för förnybar gas. Det är även ett krav från EU – så det finns ingen anledning att vänta.

Regeringens och stödpartiernas nuvarande energipolitik främjar inte ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt energisystem. I kraftvärmeverken produceras både el och värme samtidigt. Ökat skattetryck på värmen gör att lönsamheten för hela anläggningen sjunker. Det slår hårt mot elproduktionen. Det är en utveckling som vi inte har råd med när kapacitets- och effektbristen i elnätet redan är, eller riskerar att bli, akut i flera av våra storstadsområden – exempelvis i Göteborg och Malmö.

Ökad efterfrågan

Samtidigt ökar efterfrågan på förnybar el i takt med att andra sektorer ställer om. Det gör även behovet av att kunna balansera effekten i elnätet vid konsumtionstoppar. I Göteborg och Malmö blir alternativet till att balansera med hjälp av Rya Kraftvärmeverk och Heleneholmsverket inte sällan att köpa kolbaserad el från norra Europa.

I det läget är det direkt kontraproduktivt att höja skatterna på kraftvärmen, samtidigt som de viktigaste styrmedlen för att främja förnybar elproduktion (elcertifikatsystemet och EU ETS) inte tillåter en effektiv distribution av biogas som kan bli till grön el.

Det västsvenska gasnätet innehåller redan upp till 30 procent biogas. Ge oss förutsättningar att fortsätta den resan mot 100 procent – vi är fast beslutna att det är dit vi ska!

Kenneth Andersson, Vd Weum
Alf Engqvist, Vd Göteborg Energi
Marc Hoffmann, Vd E.ON Sverige AB
Maria Malmkvist, Vd Energigas Sverige
Johan Zettergren, Vd Swedegas

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!

2019-03-25 Gåtfyllt fynd inne i Medborgarhuset https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/foto_kvinna_medborgarhuset_960x600px.jpg

Gåtfyllt fynd inne i Medborgarhuset

Byggindustrin

Vem är kvinnan på bilden?

2019-03-25 Klart: Sex byggherrar ska bilda nya staden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/landvetter-webb.jpg

Klart: Sex byggherrar ska bilda nya staden

Bostad Fastighet

”Intresset för Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt.”

2019-03-25 Skillnaden i fastigheters energianvändning är stor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/omangruppen-webb.jpg

Skillnaden i fastigheters energianvändning är stor

Fastighet

”Mycket kan åstadkommas genom ett aktivt arbete för att energieffektivisera fastigheterna”.

2019-03-25 Första spadtaget för säkerhetspark https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/sakerhetspark-webb.jpg

Första spadtaget för säkerhetspark

Byggindustrin

”Vår vision är noll olyckor.”

2019-03-22 Strömavbrott på Arlanda stoppar trafiken https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/05/arlanda.jpg

Strömavbrott på Arlanda stoppar trafiken

Flyg

”Det har varit något problem med kraftförsörjningen”.

2019-03-21 Logicenters bygger i Arlandastad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/Pressbild_Spadtag_Arlandastad_Logicenters.png

Logicenters bygger i Arlandastad

Transport & Logistik

”Arlandastad är ett extremt bra logistikläge”

2019-03-20 Veidekke förvärvar i Lund https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/veidekke-webb.jpg

Veidekke förvärvar i Lund

Bostad Fastighet

Affären slutfördes den 20 mars 2019.

2019-03-20 Chef lämnar Platzer https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/WEBB.jpg

Chef lämnar Platzer

Fastighet

Nu startar bolaget rekryteringen efter Ulfs ersättare.

2019-03-21 NCC i miljardramavtal https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/genrebild-renovering-ncc.jpg

NCC i miljardramavtal

Bostad Fastighet

Samarbetet går under namnet HJEM.

2019-03-20 De lämnar Stena Fastigheter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/stena-webb.jpg

De lämnar Stena Fastigheter

Fastighet

Uppdrag i egna verksamheter.

2019-03-20 Sveriges bästa bostad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/uppsala-webb.jpg

Sveriges bästa bostad

Arkitektur Bostad

”Inspiration Rosendal är ett steg bort från lyxbostaden”.

2019-03-20 4/10 har dåliga erfarenheter av hantverkare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/bygge-bygg-genrebild-webb-pixabay-cc.jpg

4/10 har dåliga erfarenheter av hantverkare

Fastighet

”Så här höga siffror skulle inte vara acceptabelt i någon annan bransch”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!