2018-12-18 Grönt ljus för Drive LBG https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/biogas-energigas-sverige-gobigas-webb.jpg

Grönt ljus för Drive LBG

Biogasanläggning Gobigas Foto: Sören Håkan Lind
Biogasanläggning Gobigas Foto: Sören Håkan Lind
Gas
Under hösten utlyste Energimyndigheten medel till ett innovationskluster för flytande biogas. Nu har ett beslut fattats om att Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Insatsen som helhet kommer att få stor betydelse för biogasmarknaden och för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. För att maximera nyttan för svenskt näringsliv har Energigas Sverige, i samverkan med de regionala biogasnätverken runt om i Sverige, tagit fram ett koncept för en nationell insats inom området. Initiativet, som har fått namnet Drive LBG, har nu i ett delbeslut tilldelats drygt 100 miljoner kronor i Energimyndighetens utlysning.

För att stärka svensk biogasmarknad

Satsningen stärker den svenska biogasmarknaden, som bidrar till många samhällsnyttor, skriver Energigas Sverige. Biogasbranschen skapar arbetstillfällen, nya exportmöjligheter och bidrar till att Sverige tar täten i klimatarbetet. Biogasen ger även försörjningstrygghet genom inhemsk produktion av bränsle och gödning till jordbruket.

– Det är mycket glädjande att vi har fått det här anslaget. Det innebär stora utvecklingsmöjligheter för gasbranschen och är ett viktigt steg i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

Realistiskt och konkurrenskraftigt förnybart alternativ

Genom en kombination av komprimerad och flytande form blir biogas ett realistiskt och konkurrenskraftigt förnybart alternativ för allt fler marknader. Personbilar, bussar, lastbilar, industri och sjöfart är några exempel.

– Nu drar vi igång de första delarna i regeringens satsning på flytande biogas. Vi hoppas att resterande delar, som innefattar sjöfart och den tunga transportsektorn, snart är på plats. Det är två viktiga branscher för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. De är dessutom mycket viktiga ur ett svenskt näringslivsperspektiv, säger Maria Malmkvist.

– I vårt förslag till Nationell biogasstrategi tydliggör vi att användningen av biogas i Sverige kan öka från dagens cirka 3 terawattimmar till 15 terawattimmar 2030. I ett exportperspektiv är en av de stora fördelarna med avfallsbaserad biogas att det är en lösning som kan implementeras och exporteras globalt. Alla länder har avfall som behöver tas om hand, säger Maria Malmkvist.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!

2019-05-24 Här är det dyrast att bo i Sverige https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/Östermalm-Stockholm.jpg

Här är det dyrast att bo i Sverige

Bostad

Stora skillnader mellan länen.

2019-05-24 Oscar Properties har tecknat avtal om Gasklockan https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/gasklockan.jpg

Oscar Properties har tecknat avtal om Gasklockan

Bostad

Behöver inte betala och tillträda marken förrän i höst.

2019-05-23 Panasonic och Toyota satsar på smarta hem tillsammans https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/panasonic-toyota.png

Panasonic och Toyota satsar på smarta hem tillsammans

Bostad

”Vi samlar våra respektive styrkor för att skapa nytt värde”.

2019-05-22 Ikea varslar tusentals https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/ikea-webb.jpg

Ikea varslar tusentals

Bostad Nyheter

”Vi behöver titta över vilka kompetenser som finns i dag och vad som behövs framöver.”

2019-05-22 Kvinnliga byggarbetare ratar säkerhetsutrustning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/skyddsutrustning.jpg

Kvinnliga byggarbetare ratar säkerhetsutrustning

Bostad Fastighet Nyheter

”Att byggbranschens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassat materiel är helt oacceptabelt.”

2019-05-23 SAS utvecklar elektriskt flyg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/11/21SAS.jpg

SAS utvecklar elektriskt flyg

Flyg

Samarbetet startar i juni 2019 och kommer att fortsätta fram till slutet av 2020.

2019-05-22 Konkurs för Stockholmsfirma https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/Station_Odenplan_okt_2014a.jpg

Konkurs för Stockholmsfirma

Byggindustrin

Flera skäl till konkursen.

2019-05-22 SSM vann i tingsrätten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/03/west-side-solna-ssm.jpg

SSM vann i tingsrätten

Byggindustrin

Slipper betala tillbaka förskott.

2019-05-22 SaltX drar ner kostnaderna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/solceller-eon-forvarvar.jpg

SaltX drar ner kostnaderna

Energi

”Sänkta kostnader stärker bolagets finansiella uthållighet.”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!