Gas
4:e september 20183 min lästid

Världens största LBG fabrik i drift

4:e september 20183 min lästid
Världens största LBG fabrik i drift
Håvard Wollan, vd. i Biokraft AS. Foto: Thor Nielsen
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0
På Skogn, utanför Trondheim i mellersta Norge har Biokraft AS driftsatt världens största fabrik för produktion av flytande biogasbränsle (LBG). Driftsättningen av fabriken påbörjades i juni 2018. Fabriken har byggts på totalentreprenad av det svenska företaget Purac AB, och fabriken ägs till fullo (100%) av Biokraft AS.

– Uppstarten har varit framgångsrik och gått enligt plan, säger Håvard Wollan, vd för Biokraft AS i ett pressmeddelande.

– Vi är naturligtvis väldigt nöjda med det här och jag vill tacka våra team på Biokraft, Scandinavian Biogas och Purac för deras konsekventa och fina insats under hela sommaren, vilket har garanterat en framgångsrik uppstart för oss på Biokraft, fortsätter Wollan.

12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) förnybar metan

Biokrafts fabrik på Skogn kommer initialt att producera 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) förnybar metan (biogas) med ett energiinnehåll på drygt 125 GWh per år. Biokraft avser som ett nästa steg att fördubbla denna produktionskapaciteten, vilket skulle ge en total produktionskapacitet på 250 GWh per år, det skriver Scandinavian biogas.

Fabrikens primära råvaror är avfall och biprodukter från den norska fiskodlingsindustrin samt processvatten från massa- och pappersindustrin.

Biokraft är för närvarande också ämnet för två stora FoU-projekt relaterade till fabriken på Skogn – Det EU-finansierade ”EffiSludge for Life” och det av norska forskningsrådet finansierade ”COMPLETE”. När biogasfabriken nu går in i driftsfasen, har testfaserna för både EffiSludge for Life och COMPLETE-projekten initierats.

”EffiSludge for Life”

EffiSludge for Life är en del av det europeiska forskningsprogrammet för klimatförändring (projektnummer: LIFE14 / SE / CCM 000221). Syftet med projektet är att implementera integrerade processer som tillåter besparingar av energi och kemikalier i det avloppsvatten som uppstår i pappersbruket. Projektet drivs gemensamt av Biokraft, Scandinavian Biogas och Norske Skog.

COMPLETE

Syftet med FoU-projektet COMPLETE (Projektnummer: EnergiX 256281 / E20) är att framgångsrikt återcirkulera och återanvända näringsämnena hos Biokrafts egna biprodukter för att odla alger och polyetrar som i sin tur kan ge ingredienser till djurfoder, eventuellt även fiskfoder. Detta betydande innovationsprojekt genomförs i samarbete med Scandinavian Biogas, NTNU, NIBIO, SINTEF Ocean och finansieras av Norges forskningsråd samt Biokraft AS.

– Vår fabrik är ett bra exempel på önskade och nödvändiga industriella bevis för den nya cirkulära bioekonomin, säger Wollan.

Det flytande biogasbränslet (LBG) kommer att köpas och distribueras av AGA, och användas som drivmedel i kollektivtrafikbussar och i allt högre grad även inom privata sektorns tunga transportfordon.

– Vår marknadsplan räknar med en fortsatt stark efterfrågestyrd tillväxt för flytande biogas de närmaste åren och i synnerhet från det tunga transportsegmentet. Vi tror också att användandet av LNG och LBG inom sjöfartssektorn fortsätter att visa en stark tillväxt under de närmaste åren, säger Wollan.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0