2018-07-10 Regeringen satsar 270 miljoner på biogas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/okat-stod-till-svensk-biogas.jpg

Regeringen satsar 270 miljoner på biogas

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Gas

För att öka produktionen av biodrivmedel och särskilt den biogas som uppgraderas till biodrivmedel och stärka konkurrenskraften satsar regeringen nu 270 miljoner kronor.

Biogas är en förnybar och miljövänlig energikälla, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från substrat inom lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har därför en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige, i arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Regeringen har därför fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.

– Många av de producenter som tillverkar biogas har svårt att få det att gå ihop. Samtidigt är deras produktion en viktig pusselbit när Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle. Vi måste säkerställa att de producenter vi har kan vara konkurrenskraftiga och därför är det här ett viktigt ekonomiskt tillskott på kort sikt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Ansökningar under hösten 2018

Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta emot ansökningar under hösten 2018.

För att stärka konkurrensenskraften och påskynda omställningen till förnybara energikällor föreslog regeringen i vårändringsbudgeten 2018 att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel. Vårändringsbudgeten för 2018, är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Utredning om biogasens nytta

Regeringen har även tillsatt en utredning om hur biogasens nytta som resurs bäst ska tas till vara på och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på längre sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel för svensk biogas, utredningen ska redovisas senaste den 3 juni 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!