Gas
2 min lästid

Nytt avtal gällande anläggning för Biogas

27:e februari 2018, 10:58
Nytt avtal gällande anläggning för Biogas
Fotograf: Ulf Isacson
Hans Grindal Hans Grindal
Like 0

Mönsterås kommun är en av de mest expansiva kommunerna i landet avseende djurhållning, och i kommunen finns ett stort antal företagare med stort intresse av att utöka verksamheten. De stora mängderna gödsel som uppstår är dock både ett problem och en möjlighet. Mönsterås Biogas har i flera år utvecklat ett biogasprojekt i syfte att hantera gödselfrågan, och bolaget har även erhållit investeringsbidrag från Klimatklivet.

”Vi har utvecklat ett bra koncept, men vi är främst lantbrukare och har inte den industriella kompetens som behövs för att ta projektet i mål på bästa sätt. Vi har därför valt att fortsätta projektet tillsammans med Scandinavian Biogas som kan tillföra projektet en erfarenhet och operativ kunskap som vi saknar” säger Olof Boson, ordförande i Mönsterås Biogas.

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas har tecknat ett samarbetsavtal där parterna gemensamt skall fortsätta utveckla möjligheten att bygga och driva en storskalig biogasanläggning i Mönsterås. Parterna har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag, Mönsterås Biogasproduktion AB, som skall utgöra grund för ett framtida produktionsbolag.

Biogasanläggningen skall hantera de gödselmängder som genereras inom nöt-, svin- och fjäderfänäringen i området, och av denna producera dels flytande biogas LBG och dels högvärdig biogödsel i olika fraktioner. Anläggningen avses hantera 99 000 ton gödsel och skall producera 120 GWh biogas, samt ca 70 000 ton högvärdig biogödsel. 120 GWh biogas motsvarar ungefär 12 miljoner liter diesel.

Inom ramen för utvecklingsbolaget skall projektet nu gå in i nästa fas med målsättning att kunna påbörja byggnation av anläggningen under 2019.

”Mönsterås är en fantastisk plats för denna typen av projekt” säger Michael Wallis Olausson, vice VD i Scandinavian Biogas och VD i det nybildade utvecklingsbolaget. ”Det finns mycket råvaror, ett mycket starkt lokalt stöd, och inte minst engagerade delägare. En intressant kund för biogasen kan mycket väl bli den eventuella biogasfärjan mellan Oskarshamn och norra Öland som Oskarshamns kommun nu låtit göra en förstudie på.”

Anders Johansson, Kommunalråd i Mönsterås kommun, är nöjd med utvecklingen. ”Samarbetet mellan Mönsterås Biogas och Scandinavian Biogas ökar markant möjligheterna för att projektet ska komma i mål, och det är ett projekt som är mycket viktigt för lantbrukssektorns utveckling i kommunen.”

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0