+ Nyheter om fjärrvärme och fjärrvärmeprojekt

Fjärrvärmetekniken tar tillvara spillvärme som uppstår vid industriella processer, och fördelar den sedan via ett central anläggning, till enskilda hushåll. Fler hushåll får ta del av spillvärme från många olika platser. Ett genialt koncept med andra ord! Fjärrvärme är nära sammanlänkat med andra metoder och bidragande tekniska lösningar inom el- och värmeproduktion, så som kraftvärme. Men hur ser utvecklingen och forskningen om fjärrvärme egentligen ut?

2017-10-24 Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/energi-nyhet-biovarme-scandbio.jpg

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Energi Fjärrvärme

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme.

2017-10-05 Kävlinge säger nej till fjärrvärme https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/Kävlinge.jpg

Kävlinge säger nej till fjärrvärme

Energi Fjärrvärme

Kävlinges kommunala bostadsbolag KKB Fastighets AB begränsar fjärrvärmen till två områden i samhället.

2017-03-08 Bravida köper entreprenör https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/03/jfe01.jpg

Bravida köper entreprenör

Fjärrvärme

Bravida köper JFE

2016-09-27 Nu snackas det hållbarhet på Elmia https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/uhuhu.jpg

Nu snackas det hållbarhet på Elmia

Fjärrvärme

”Det är spännande och värdefullt att knyta samman VA, fjärrvärme och avfall-/återvinningsbranschen”

2016-09-27 Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/ppenfjrrvrme.jpg

Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme

Fjärrvärme

Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme, innebär affären även ett stort miljövärde.

2016-08-05 Konkurrensverket förlorar rättstvist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/08/logstor.jpg

Konkurrensverket förlorar rättstvist

Fjärrvärme

Stockholms tingsrätt avslår Konkurrensverkets talan.

2016-03-30 Utbyggnad av kylcentralen på Lindholmen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/03/gbg-energi.jpg

Utbyggnad av kylcentralen på Lindholmen

Fjärrvärme

Utbyggnad av kylcentralen på Lindholmen Detta blir den andra större utbyggnaden av kylcentralen.

2015-11-25 Vattenfall väljer Sh bygg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/11/shbygvattenfall.jpg

Vattenfall väljer Sh bygg

Fjärrvärme

Ordervärdet uppgår till ca 65 miljoner kronor

2015-06-08 ÅF tar stort uppdrag i Skåne https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/06/klippanvarmeverk.jpg

ÅF tar stort uppdrag i Skåne

Fjärrvärme

Uppdragsgivare är Kraftringen Energi