2016-09-27 Nu snackas det hållbarhet på Elmia https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/uhuhu.jpg

Nu snackas det hållbarhet på Elmia

Fjärrvärme

Mötesplatsen för det hållbara samhället är nu invigd på Elmia i Jönköping . Under tre dagar med start idag, tisdag 27 september, sammanstrålar branscherna inom VA, avfall och återvinning samt fjärrvärme.

På mötesplatsen för det hållbara samhället träffar utställare från hela landet likasinnade för att knyta nya kontakter. Här ges också chans att diskutera och komma fram till lösningar för att nå ett mer hållbart samhälle. Över 400 utställare är nu på plats och redan på tisdagsförmiddagen hade temperaturen höjts med bra tillströmning i montrarna.

Mässan inleddes med en invigning där Tomas Kåberger, professor från Chalmers, höll i trådarna och lät ett flertal representanter från olika branscher och myndigheter berätta om sina förväntningar på mässorna.

– Det är spännande och värdefullt att knyta samman VA, fjärrvärme och avfall-/återvinningsbranschen. Jag upplever att intresset är större än för två år sedan när mässan hölls senast, sa Paul Molin, vd för branschorganisationen Vattenreningsindustrins mötesplats (VARIM). Han fortsätter:

– För oss handlar mycket om att belysa VA-taxan och offentliga upphandlingar. Det är många som har höjt rösten om att taxan behöver ses över. Gällande upphandlingarna måste de fungera på ett mer tillfredsställande sätt. I dagsläget är processen alldeles för krånglig.

Även Thor Wallberg (skattmästare på Föreningen Vatten), Daniel Hellström (utvecklingsledare för Svenskt vatten), Jakob Granit (generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten), Pernilla Winnhed (vd för Energiföretagen Sverige) och Weine Wiqvist (vd för Avfall Sverige) deltog på invigningen.

– Vi ser fram emot att hitta synergier under mässan och tillsammans jobba för att nå ett hållbart samhälle. Sverige är ett föregångsland när det handlar om fjärrvärme och det är något som vi ska fortsätta vara även i framtiden, sa Pernilla Winnhed.

Mötesplatsen för det hållbara samhället med VA-mässan, Fjärrvärmemässan samt Elmia Avfall & Återvinning pågår 27-29 september 2016

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!