2016-08-05 Konkurrensverket förlorar rättstvist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/08/logstor.jpg

Konkurrensverket förlorar rättstvist

Fjärrvärme

Stockholms tingsrätt har avslagit Konkurrensverkets talan om att förbjuda Logstors förvärv av Powerpipe Systems.

Företagen Logstor och Powerpipe Systems är båda verksamma inom marknaden för tillverkning och försäljning av rörsystem för distribution av fjärrvärme. Efter att närmare ha granskat det anmälda förvärvet, ansökte Konkurrensverket till Stockholms tingsrätt om att företagsaffären skulle förbjudas då det riskerade försämra för svenska fjärrvärmekunder.  Stockholms tingsrätt har i dagens dom avslagit Konkurrensverkets talan.

– Tingsrättens besked skulle kunna få negativa effekter för svenska fjärrvärmekunder, säger Konkurrensverkets stf GD Kristina Geiger.

Stockholms tingsrätt delar inte Konkurrensverkets bedömning om hur marknaden ska avgränsas.

– Det är olyckligt att Stockholms tingsrätt inte delat vår bedömning att Logstor genom förvärvet av Powerpipe Systems får en dominerande ställning i Sverige. Vi går nu igenom domen och överväger om vi ska överklaga, säger Konkurrensverkets chefsjurist, Per Karlsson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!