2016-05-09 Kalmar Energi bygger smart fjärrvärmenät https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/05/kalmar-energi.jpg

Kalmar Energi bygger smart fjärrvärmenät

Fjärrvärme

Kalmar Energi och NODA Intelligent Systems samarbetar för ett miljösmart och kostnadseffektivt fjärrvärmenät.

Systemet kallas för Smart Heat Grid och bygger på att intelligenta styrfunktioner hanterar fjärrvärmenätet och sköter samverkan mellan produktionen av fjärrvärme i Moskogen, distributionen i fjärrvärmenätet och kundernas användning.

Så här funkar det: I en byggnad finns energi lagrad i form av värme. Den lagrade värmen kan genom smart styrning användas av andra byggnader som använder fjärrvärme, utan att det påverkar inomhusklimatet. På så sätt jämnas lasten ut över dygnet vilket gör att pannorna inte behöver köras lika hårt och att flödet i fjärrvärmerören blir jämnare. Och det sker utan att kunderna påverkas negativt.

Tack vare denna smarta styrning kan dessutom nya hus få fjärrvärme utan att fler pannor eller grövre fjärrvärmerör måste byggas. Det sparar både pengar och miljö! Kort och gott, ett smart fjärrvärmenät ger en mer hållbar fjärrvärme.

– På Kvarnholmen planeras för både ett nytt universitet, hotell och andra lokaler. Utan ett smart fjärrvärmenät hade Kalmar Energi behövt lägga fler fjärrvärmerör till Kvarnholmen. Nu klarar vi de nya byggnaderna med de befintliga fjärrvärmerören. Det enda vi behöver komplettera med är rören för anslutningen av de nya husen, förklarar Mattias Hedberg, projektledare för satsningen på smart fjärrvärmenät.

Ett femtiotal hus i Kalmar förses med NODAs Smart Heat Grid och bildar tillsammans ett stort energilager. Under 2014/2015 kopplades 10 anläggningar i Kalmar samman i ett Smart Heat Grid med mycket bra resultat. Nu går Kalmar Energi nu vidare med att koppla upp ytterligare 40 anläggningar, inklusive nya Linnéuniversitetet, med det nya systemet.

– En digitalisering av energibranschen är viktig både lokalt och nationellt då det ger stora effektivitets- och miljövinster, säger Patrick Isacson, VD på NODA Intelligent System.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!