2019-08-05 Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/eon-hogbytorp-foto-eon.jpg

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp

Solen vilar på Eon kraftvärmeverk i Högbytorp. Under skrivande stund är det full fart med installationerna innanför väggarna, med kablar som sträcker sig över byggarbetarna. Foto: Eon
Eldistribution
Fjärrvärme
Reportage

Nu är det inte långt kvar. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp börjar bli färdigställd. Tidigare i vår fick Branschaktuellt en exklusiv rundtur av Eon kring det ståtliga, snart färdigställda, kraftvärmeverket.

Det klockrenaste exemplet på cirkulär ekonomi, så beskriver regionchef Lena Berglund från Eon, kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i sin helhet. Här produceras biogas, el och värme samtidigt. I kraftvärmeanläggningen kommer nästan all energi i bränslet att tas tillvara. Ur askan som återstår efter förbränningen kommer metaller att återvinnas medan farliga ämnen tas omhand hos grannen RagnSells.

– Vi kommer att ha en högeffektiv energiåtervinning, där vi ser till att rätt avfall återvinns i samarbete med RagnSells som kan ta vara på material som inte vi kan, säger Lena Berglund.

Samhällets njure

Man kan nästan säga att anläggningens roll blir att ta tillvara restprodukter som ingen längre vill ha, producera energi i olika former samt avgifta samhället, som en njure, säger Berglund. Kollegan Mikael Palmgren, projektledare för kraftvärmeanläggningen, håller med.

– Kretsloppsanläggningen i anslutning till Sveriges mest avancerade avfallsanläggning Rang-Sells, bildar ett kluster av gynnsamma synergier. Vi har verkligen fått chansen att skapa något som visar hur vi på Eon ser på framtiden.

Samarbetet med Ragn-Sells innebär också att Eon slipper köra bort slaggaskan till en annan plats för bearbetning eller deponi.

– Vi kan bara skicka det direkt över staketet. Där kommer Rang-Sells fortsätta utvinna metaller och mineraler och transporterna kommer att minska avsevärt.

Pannan – en bjässe

Rosterpannan, på 100 megawatt fick sitt godkännande i december 2018 av TÜV NORD. Allt som allt hålls det hela ihop av 15 000 svetsar, perfekt utförda varenda en för att pannan ska fungera som den ska.

– Det är förmodligen den största rosterpannan i avfallssammanhang i Europa, den torra utmatningen är också unik i denna storlek.

Pannan i Högbytorp är rustad med fyra rullband. Det kan bjuda på en utmaning då det krävs en finjusterad process för en optimal rostningsgrad.
– Det krävs lite mer styrning och övervakning, berättar Palmgren som också berättar att pannan har en speciell design:  
– Den kan köras med 50 procent sämre värmeinnehåll och ändå ge full effekt. Vi kan också köra 100 procent biobränsle om vi så vill. Den är med andra ord väldigt flexibel när det kommer till typ av bränsle och har en tillgänglighet 95,5 procent.

Transitledning kopplar ihop näten

Förutom kraftvärmeverket grävdes en 24 kilometer lång transitledning ner i marken för att när allt är klart transporterar värmeenergin mellan Högbytorp och Järfälla. Den byggdes i fyra etapper och binder samman Eons mindre fjärrvärmenät i nordvästra Stockholm.
– Vi kommer också kunna ta emot spillvärme från närliggande industrier med den nya transitledningen, berättar Lena Berglund.

Och med det knyts den röda tråden kring Eons cirkulära process, som genomsyrar kretsloppsanläggningen från start till slut.

Artikeln kommer från Energi & Industri nr 2 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!