+ Nyheter om fjärrvärme och fjärrvärmeprojekt

Fjärrvärmetekniken tar tillvara spillvärme som uppstår vid industriella processer, och fördelar den sedan via ett central anläggning, till enskilda hushåll. Fler hushåll får ta del av spillvärme från många olika platser. Ett genialt koncept med andra ord! Fjärrvärme är nära sammanlänkat med andra metoder och bidragande tekniska lösningar inom el- och värmeproduktion, så som kraftvärme. Men hur ser utvecklingen och forskningen om fjärrvärme egentligen ut?

2019-09-04 Fjärrvärmeföretag medlemmar i Klimatdialogen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/oresundskraft.jpg

Fjärrvärmeföretag medlemmar i Klimatdialogen

Fjärrvärme

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar.

2019-08-05 Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/eon-hogbytorp-foto-eon.jpg

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp

Eldistribution Fjärrvärme Reportage

Det klockrenaste exemplet på cirkulär ekonomi, så beskriver regionchef Lena Berglund från Eon, kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i sin helhet

2017-10-24 Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/energi-nyhet-biovarme-scandbio.jpg

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Energi Fjärrvärme

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme.

2017-10-05 Kävlinge säger nej till fjärrvärme https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/Kävlinge.jpg

Kävlinge säger nej till fjärrvärme

Energi Fjärrvärme

Kävlinges kommunala bostadsbolag KKB Fastighets AB begränsar fjärrvärmen till två områden i samhället.

2016-09-27 Nu snackas det hållbarhet på Elmia https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/uhuhu.jpg

Nu snackas det hållbarhet på Elmia

Fjärrvärme

”Det är spännande och värdefullt att knyta samman VA, fjärrvärme och avfall-/återvinningsbranschen”

2016-09-27 Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/ppenfjrrvrme.jpg

Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme

Fjärrvärme

Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme, innebär affären även ett stort miljövärde.