+ Nyheter om fjärrvärme och fjärrvärmeprojekt

Fjärrvärmetekniken tar tillvara spillvärme som uppstår vid industriella processer, och fördelar den sedan via ett central anläggning, till enskilda hushåll. Fler hushåll får ta del av spillvärme från många olika platser. Ett genialt koncept med andra ord! Fjärrvärme är nära sammanlänkat med andra metoder och bidragande tekniska lösningar inom el- och värmeproduktion, så som kraftvärme. Men hur ser utvecklingen och forskningen om fjärrvärme egentligen ut?

2020-03-04 Läckage i fjärrvärmecentraler https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/02/sundsvall-energi.jpg

Läckage i fjärrvärmecentraler

Fjärrvärme

Förhöjt tryck i ledningarna.

2020-02-17 Energibolag i konkurs efter tvist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/02/flickr-pellets-cc-.jpg

Energibolag i konkurs efter tvist

Fjärrvärme

”Skett en överlåtelse av diverse tillgångar till ett specifikt bolag före konkursbeslutet.”

2019-11-06 Termografi ska upptäcka fjärrvärmeläckor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/luke-insoll-.jpg

Termografi ska upptäcka fjärrvärmeläckor

Fjärrvärme

Om det finns ett 1,5 millimeter stort hål så läcker det på ett år ut varmvatten i en mängd som motsvarar årsbehovet av värme för 15 lägenheter.

2019-10-28 ”Smart fjärrvärme” spar på energin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/10/vattenfall-logo.jpg

”Smart fjärrvärme” spar på energin

Fjärrvärme

”En digitaliserad och mer behovsstyrd fjärrvärme blir mer energieffektiv”.

2019-09-04 Fjärrvärmeföretag medlemmar i Klimatdialogen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/oresundskraft.jpg

Fjärrvärmeföretag medlemmar i Klimatdialogen

Fjärrvärme

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar.

2019-08-19 Datacenter utvidgas ytterligare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/datacenter-webb.jpg

Datacenter utvidgas ytterligare

Bostad Energieffektivisering Fjärrvärme

Överskottsvärmen från servrarna ska kunna användas för uppvärmning av fastigheter via kommunens fjärrvärmenät.

2019-08-05 Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/eon-hogbytorp-foto-eon.jpg

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp

Eldistribution Fjärrvärme Reportage

Det klockrenaste exemplet på cirkulär ekonomi, så beskriver regionchef Lena Berglund från Eon, kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i sin helhet

2017-10-24 Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/energi-nyhet-biovarme-scandbio.jpg

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Energi Fjärrvärme

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme.

2017-10-05 Kävlinge säger nej till fjärrvärme https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/Kävlinge.jpg

Kävlinge säger nej till fjärrvärme

Energi Fjärrvärme

Kävlinges kommunala bostadsbolag KKB Fastighets AB begränsar fjärrvärmen till två områden i samhället.