2019-08-26 Grönt för ännu ett datacenter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/datacenter-webb-1.jpg

Grönt för ännu ett datacenter

Energieffektivisering

Hela anläggningen är dimensionerad för att förse över 1 000 villor med värme genom Falkenberg Energis fjärrvärmenät.

2019-08-19 Datacenter utvidgas ytterligare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/datacenter-webb.jpg

Datacenter utvidgas ytterligare

Bostad Energieffektivisering Fjärrvärme

Överskottsvärmen från servrarna ska kunna användas för uppvärmning av fastigheter via kommunens fjärrvärmenät.

2019-08-14 Fokus på hållbart flygbränsle https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/flyg-fossilfritt-SAS-RISE.jpg

Fokus på hållbart flygbränsle

Energieffektivisering Flyg Gas

Under våren 2019 har sammanlagt 17 projekt fått stöd av Energimyndigheten.

2019-06-24 Agenda 2030-råd är komplett https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/agenda-2030webb.jpg

Agenda 2030-råd är komplett

Bostad Energieffektivisering Kontor

Tillsammans ska de representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030.